FN möter Guatemalas ursprungsfolk

Ursprungsfolk ville tala om för FN-rapportören varför de inte vill ha de stora projekten.

Instabilt och socialt konfliktfyllt kring företagens aktiviteter i ursprungsfolkens traditionella territorium. Så beskrev FN:s rapportör för ursprungsfolkens rättigheter James Anaya situationen i Guatemala efter ett femdagarsbesök i landet.

FN:s rapportör har under veckan träffat människor som drabbas av gruvdrift, stora vattenkraftverks- och andra infrastrukturbyggen. Totalt samlades omkring 30 000 personer från de värst drabbade områdena för att delta i möten med James Anaya. Representanter från ursprungsfolk berättade för honom om odlingsmark och vattendrag som förgiftas, sjukdomar, skadade hus och tvångsförflyttningar, hot och trakasserier, mördade byledare och våldtagna kvinnor.

– Med oro har jag också lyssnat till uppfattningen om att dessa projekt har fört med sig olika konflikter mellan byar och till och med mellan familjer. Lika bekymmersamt är det att höra om de olika juridiska processerna som inletts mot bymedlemmar på grund av deras engagemang mot företagens aktiviteter, sade James Anaya vid en presskonferens där han presenterade sin preliminära rapport.

Lagändringar till skydd för ursprungsfolkens rättigheter

Respekten för och implementering av de lokala folkomröstningarna var en av de viktigaste frågorna under FN-rapportörens besök. Enligt ILO 169 ska ursprungsfolk tillfrågas när stora projekt och investeringar påverkar dem.

James Anaya, FN:s rapportör för ursprungsfolkens rättigheter. Fotograf: Alva AzócarJames Anaya, FN:s rapportör för ursprungsfolkens rättigheter. Fotograf: Alva AzócarHittills har cirka 40 lokala folkomröstningar genomförts i Guatemala, i de kommuner där befolkningen direkt påverkas av antingen gruvnäringen eller kraftverksbyggen. Alla kommuner har röstat nej till de nya investeringarna.

Folkomröstningarna har bara fått ett symboliskt värde eftersom resultaten inte följs trots att byarna har mobiliserat och tryckt på regeringen för att den inte ska ge nya tillstånd utan istället avbryta de projekt som misstänks skada miljön och människorna. Otydlig och motsägelsefull lagstiftning är en viktig anledning till att de lokala folkomröstningarna inte har respekterats.

– Jag rekommenderar att diskutera och rösta igenom den lag om lokala folkomröstningar, som stöds av kongressens ursprungsfolkskommission, och som står i enlighet med de minimikrav efter internationella normer och med deltagande från de intresserade. Lika akut är att gå igenom lagstiftningen, inklusive gruvlagen, och fullt ut inkludera statens skyldigheter för att skydda ursprungsfolkens rättigheter, sade James Anaya i sin preliminära rapport.

Guatemala måste följa CIDH:s resolution

Under sitt besök träffade James Anaya också företagare, ministrar, presidenten och andra regeringsmedlemmar, samt Ombudsmannen för mänskliga rättigheter. Han fick de olika sidorna av konflikterna presenterade för sig och kommer att presentera en rapport med rekommendationer till regeringen och övriga aktörer.

I sin preliminära rapport uttryckte han sin förhoppning om att ”Guatemala ska fortsätta med att ta bestämda steg i strävan efter att visa respekt för ursprungsfolkens rättigheter”. Han syftade till Guatemalas drivande roll i skrivandet av FN:s deklaration för ursprungsfolkens rättigheter, som Guatemala även har skrivit under. Han manade samtidigt regeringen att följa de försiktighetsåtgärder som den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, CIDH, har utfärdat till skydd för ursprungsfolken i fallet Marlingruvan, som i praktiken innebär att utvinningen av guld ska stoppas.

– Bland de skyldigheter som Guatemala har ingår att Guatemalas regering måste uppfylla sina internationella förpliktelser och följa CIDH:s resolution, sade James Anaya och underströk att staten behöver ge snabba och bestämda svar för att undvika en ”kaotisk situation i landet”.

Han nämnde även att det kan bli internationella konflikter om de internationella rekommendationerna inte följs.

Jorge Morales Toj, från organisationen Convergencia Maya Waqib’ Kej, lämnar över ytterligare en manifest med rekommendationer. Fotograf: Alva AzócarJorge Morales Toj, från organisationen Convergencia Maya Waqib’ Kej, lämnar över ytterligare en manifest med rekommendationer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *