Ecuador

Befolkning, religion, kultur och medier

Ecuador Befolkning Ecuador hade 2009 en befolkning på 14,1 miljoner invånare. Befolkningsökningen ligger på 1,5 procent. Urbaniseringen har haft stora[…]

Läs mer