Om

Latinamerika

Latinamerika anses allmänt bestå av hela kontinenten Sydamerika förutom Mexiko, Centralamerika och öarna i Karibien vars invånare talar ett romanskt språk.

Central Valley i Chile
Central Valley i Chile

Befolkningen i detta stora område delade erfarenheterna av erövring och kolonisering av spanjorerna och portugiserna från slutet av 1400-talet till och med 1700-talet samt rörelser av självständighet från Spanien och Portugal i början av 1800-talet.

Även sedan självständigheten har många av de olika nationerna upplevt liknande trender, och de har en viss medvetenhet om ett gemensamt arv. Men det finns också enorma skillnader mellan dem. Inte bara bor människorna i ett stort antal oberoende länder, utan geografin och klimatet i deras länder varierar oerhört.

Invånarnas sociala och kulturella egenskaper skiljer sig åt beroende på ockupanternas konstitution före den iberiska erövringen, tidpunkten och arten av den europeiska ockupationen, och deras varierande materiella begåvning och ekonomiska roller.

Spanska erövrare i latinamerika
Spanska erövrare i latinamerika

Eftersom det spanska och portugisiska elementet är så stort i regionens historia, föreslås det ibland att Iberoamerica skulle vara en bättre term än Latinamerika. Latinet tycks antyda att de franska och italienska bidragen är lika viktiga, vilket är långt ifrån fallet. Ändå har användningen av Latinamerika fastnat, och den behålls här.

Den här sajten handlar om Latinamerikas historia från den första ockupationen av européer till slutet av 1900-talet, med ett första övervägande av den inhemska och iberiska bakgrunden.