Gruvföretag trotsar regeringsbeslut

Guatemalas regering har beslutat att den omdebatterade gruvan Marlin ska stängas. Gruvbolaget Goldcorp tycks dock inte vara villigt att ta order från de guatemalanska myndigheterna.

– Det finns inga bevis för att vattnet ska ha förgiftats, utan det är fullt drickbart för människor. Eftersom det saknas bevis för att gruvan är skadlig så kommer arbetet att fortskrida som vanligt under den här processen, säger en företrädare för företaget Goldcorp i ett pressmeddelande.

Guatemalas regering beslutade att följa uppmaningen från den Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter (CIDH) om att avbryta all aktivitet i gruvan Marlin tills CIDH kommer med ett slutgiltigt besked i sin pågående utredning av gruvans effekter. Beslutet, som kom samma dag som tidsfristen gick ut, står i linje med tidigare rekommendationer och uppmaningar från flera internationella organ grundade på den miljöförstöring och de brott mot mänskliga rättigheter som gruvdriften har orsakat.

Statens egna undersökningar har inte kunnat påvisa någon förorening av vattnet i samhällena kring gruvan och inte heller att gruvdriften har orsakat sjukdomar hos befolkningen i området. Angående påståendet att gruvdriften bryter mot de mänskliga rättigheterna svarar regeringen i ett pressmeddelande att man arbetar för att ”genomföra åtgärder för att garantera medborgarnas rättigheter”.

Goldcorps företrädare har slagit ifrån sig alla anklagelser om miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter och tycks inte vara villiga att följa myndigheternas order.

– Vi är redo att samarbeta med staten så länge som detta inte påverkar investeringsklimatet, säger en företrädare för Goldcorp till den guatemalanska tidningen El Periódico.

Oväntat beslut rör om

Även det guatemalanska näringslivets organisation CACIF motsätter sig stängningen av gruvan.

– Stängningen av gruvan dömer Guatemala till evig underutveckling, säger en av CACIF:s representanter till tidningen Prensa Libre.

Bland gruvmotståndarna i området kring gruvan har regeringsbeslutet väckt blandade känslor. Å ena sidan firas en seger som många kämpat både länge och hårt för, å andra sidan finns det en stark oro och rädsla för att de konflikter som redan finns i kommunen nu ska förvärras om gruvan stängs och de hundratals personer som jobbar där förlorar sina jobb.

– Regeringen har äntligen uttalat sig till fördel för våra rättigheter. Nu vill vi att gruvan stängs för all framtid, säger en representant från en lokal organisation som kämpar för ursprungsfolkens rätt att bestämma över sitt eget territorium.

Dagen efter regeringens beslut om att stänga gruvan avgick Carlos Meanys, energi- och gruvminister, av hälsoskäl. I guatemalansk press spekuleras det dock om att avgången snarare beror på att han inte lyckats hantera situationen med gruvan Marlin på ett tillfredsställande sätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *