AP-fonderna investerar i ännu ett oetiskt gruvbolag i Guatemala

Det kanadensiska företaget Tahoe Resources, där AP-fonderna har totalt 4,5 miljoner kronor placerade, äger gruvan El Escobal i Guatemala som av bland annat Amnesty International och Tribunal Permanente de los Pueblos anklagas för att bidra till brott mot de mänskliga rättigheterna. Gruvans motståndsrörelse har mötts av hård repression.

– Alla de vinster som görs genom investeringar i den här gruvan, är befläckade av blod, säger Oscar Morales, koordinatör för Comité de la defensa de la vida, ”Kommittéen för försvar för livet” i San Rafael Las flores, och fortsätter:

– Våra kamrater blev skadade för att de krävde sina rättigheter på ett fredligt sätt. De enda som var beväpnade var säkerhetsvakterna, inte folket, säger Oscar Morales upprört och hans tre organisationskamrater på plats, som är tre av de sex som blivit skottskadade, håller med när Latinamerika.nu träffar dem på organisationens lummiga uteplats i San Rafael Las Flores i mars 2014.
Beordrade att döda

Det var den 27 april 2013, under en fredlig demonstration mot gruvan El Escobal, som bolagets säkerhetschef Alberto Rotondo bokstavligen beordrade säkerhetsvakterna att döda demonstranterna. På ljudupptagningar från demonstrationsplatsen hörs han skrika ”Maten a esos hijos de la gran puta!”, ungefär ”Döda de där jävla horungarna” vilket ledde till skottlossning mot demonstranterna och att sex personer skadades.

Luis Fernando Garcia Monroy är 19 år och en av de som träffades av skottsalvorna under demonstrationen. Han träffades i ryggen och i ansiktet. Han överlevde skadorna, men trots flera operationer har han fortfarande inget luktsinne och har mycket svårt att andas. Luis Fernando Garcia Monroy är utbildad bilmekaniker, men har inte kunnat utöva sitt yrke sedan olyckan. Han berättar att han har svårt att sova och det är tungt att promenera.

– Jag har varit del av motståndsrörelsen sedan två år tillbaka, berättar Luis Fernando när Latinamerika.nu träffar honom.

– När jag såg så mycket orättvisa kände jag att jag var tvungen att engagera mig emot det. Oskyldiga människor blev fängslade för sitt motstånd. Både jag och min pappa blev sedan skottskadade under de fredliga demonstrationerna och senast för ett par veckor sedan blev jag förföljd och trakasserad av en arbetare i gruvan.

I konkurrens med den lokala utvecklingen

San Rafael Las Flores är ett jordbrukssamhälle där majoriteten lever på boskapsskötsel eller odling av kaffe, tomat, bönor och majs. Oscar Morales, agronom till yrket och koordinatör för Comité de la defensa de la vida menar att den lokala utvecklingen är i fara eftersom gruvindustrin tävlar om samma resurser, jord och vatten, som jordbruket varifrån befolkningen får sin inkomst.

Kritik har även förts fram från en oberoende utvärdering av Tahoes miljöriksanalys i vilken man bland annat kritiserar gruvans otillräckliga avfallsdesign, risk för surt mineralavfall, tekniska brister i den hydrogeologiska analysen och avsaknad av en fullständig plan för stängning av gruvan, då det i dagsläget inte finns någon plan för längre än tre år efter stängning av gruvan, som beräknas ha en livslängd på 18 år.

Gruvan började sin produktion i januari 2014. Oscar Morales berättar att 18 vattenkällor redan torkat ut, vilkens orsak han framhåller borde utredas omgående och oberoende. Motståndare till gruvan har genom fredliga medel försökt stoppa etableringen av gruvan sedan 2010. Bland annat har de krävt av kommunen att genomföra en rådfrågning, vilket avvisats. 282 stycken officiella klagomål har även lämnats in från olika medborgare, vilket inte fått någon respons.

Kriminalisering av aktivister

Enligt Comité de la defensa de la vida har fler än 100 gruvaktivister i regionen blivit anklagade för allvarliga brott på grund av sitt motstånd endast för att sedan frias på grund av otillräckliga skäl och bevis.

Gustavo Cruz är en av dem som häktats på grund av anklagelser för bland annat terrorism, kidnappning och mord. Han hängdes ut i media som en drogkartellskung som kunde utgöra internationell fara. Han satt inlåst i sju månader i ett av landets värsta fängelser där han var inlåst i en trång cell tillsammans med verkliga brottslingar och fick sova på golvet. Vistelsen har gett honom hälsoproblem både med lungor och hud. Så fort hans rättegång startade släpptes han och alla andra gruvaktivister – på grund av obefintliga bevis.

Amnesty uppmanar investerare att agera

Amnesty International menar ett en del av ansvaret för situationen i San Rafael Las Flores ligger på Guatemalas regering men de kritiserar även Tahoe Resources som, även om de uppfyller Guatemalas rättsliga minimikrav, långt ifrån lever upp till internationella normer för företagsansvar.

”Ansvaret att leva upp till Mänskliga Rättigheter är en global standard för förväntat beteende för all företagsverksamhet var de än är verksamma. Det existerar oberoende av staters möjligheter och/eller vilja att uppfylla sina egna människorättsförpliktelser.”

Vidare uppmanar Amnesty International Tahoes investerare att kräva av gruvbolaget att de tar itu med befolkningens legitima oro. Tredje AP-fonden har 4,5 miljoner kronor investerat i Tahoe Resources och totalt har AP-fonderna 182,5 miljoner kronor investerat i Goldcorp som är Tahoes största delägare med 40 % av innehavet.

Kritik mot AP-fondernas agerande

Enligt AP-fondernas etikråds årsredovisning driver dock Etikrådet idag ingen påverkansdialog med Tahoe Resources. Vad gäller Goldcorp så förde Etikrådet tidigare en dialog med bolaget angående den kontroversiella gruvan Marlin, även den belägen i Guatemala, men avslutade den 2012 då de ansåg att målen för dialogen uppfyllts. De lyfter nu den dialogen som ett lyckat exempel på etikrådets påverkansarbete.

Kampanjen #schysstapensioner som drivs av de åtta svenska organisationerna FIAN, Fair Trade Center, Latinamerikagrupperna, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Jordens Vänner, WWF och Afrikagrupperna ställer krav på ett ändrat regelverk för AP-fonderna som ska säkerställa att investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. De menar att fallet El Escobal visar exempel på att dialogen med Goldcorp inte gett det resultat som Etikrådet vill hävda.

– Förbättringarna måste självklart gälla även de bolag som de är delägare i, säger Rebecka Jalvemyr, talesperson för #schysstapensioner.

Latinamerika.nu har hört av sig till AP-fonderna och etikrådet för att förhöra sig om varför de valt att inte föra någon påverkansdialog med Tahoe Resources, men har inte fått något svar. Etikrådets har dock tidigare uttalat sig om att bolagsdialoger är mycket tids- och resurskrävande och att de därför väljer sina påverkansdialoger utifrån var de kan göra mest skillnad med dessa resurser. Enligt Joakim Sandberg, forskare på Göteborgs universitet är det svårt att göra ett effektivt påverkansarbete i bolag där investerare har små investeringar och därmed även liten rösträtt på bolagsstämmor. I Tahoe Resources utgör AP-fondernas 4,5 miljoner kronor endast 0.03% av rösträtten.

– Fallet El Escobal är ett klart exempel på att AP-fonderna i dagsläget inte har möjlighet att påverka alla sina oetiska investeringar. Då borde de heller inte investera i dem, säger Rebecka Jalvemyr, presskontakt för #schysstapensioner och fortsätter.

– Vi vill se ett nytt och självständigt hållbarhetsråd för AP-fonderna, som ges tillräckliga resurser för att göra ett seriöst arbete. Om AP-fonderna saknar resurser att göra ett aktivt påtryckningsarbete på vissa företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring ska fonderna flytta sina investeringar.