Avlägsen vardag i jordbävningens spår

Jordbävningen i Chile

Igår var det en månad sedan Chile skakades av den största jordbävningen i världen på 50 år, men fortfarande är vägen tillbaka till vardagen lång för de drabbade.

Hittills har man räknat till 342 döda och 97 saknade människor. Siffror som de första dagarna efter jordbävningen pendlade kraftigt, men som nu anses vara korrekta. Identifieringen av de lik som hittas nu är dock svår, då kropparna svullnat och förändrat utseende under de veckor som gått.

Över 200 000 hem blev så kraftigt skadade att det inte längre går att bo i dem, och hundratusentals människor står fortfarande utan tak över huvudet. Bristen på bostäder har pressat upp priserna på rum och mindre lägenheter. Många har inte råd att flytta och bor i tält på provisoriska campingplatser. Det faktum att de bara är provisoriska har gjort att de sanitära problemen med råttor, sopor och liknande blivit omfattande.

Skolstarten uppskjuten

Det är dock inte bara det faktum att många familjer inte har ett hem som gör att återgången till vardagen är svår. Tusentals människor har även förlorat sina arbeten och hela 4013 skolor har förstörts, vilket lett till att skolstarten skjutits upp över en månad. Något som drabbar omkring 590 000 elever.

Att det under den gångna månaden varit 480 efterskalv är en annan sak som gör att vardagen känns avlägsen. Många har drabbats av sömnproblem och på apoteken är det strykande åtgång på huvudvärkstabletter.

I städer som Talca och Concepción har det även varit utegångsförbud under nätterna ända sedan jordbävningen. Igår upphörde dock utegångsförbudet i Concepción och stadens ungdomar tog genast tillfället i akt för att festa loss.

– Efter att ha varit hemma varje kväll i en månad känns det väldigt skönt att gå ut! sade en av de killar som den chilenska tv-kanalen Chilevisión intervjuade på en bar i Concepción på lördagskvällen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *