Hembiträden kräver semester

Halva minimilönen och ingen rätt till semester. Så ser vardagen ut för många av Bolivias 137 000 hembiträden. Nu kräver de respekt och förbättrade arbetsförhållanden.

På Hushållsarbetarnas internationella dag, den 30 mars, utkrävde den Nationella Federationen för Avlönade Hushållsarbetare (Fenatrahob), sina rättigheter.

– Hushållsarbetare har ofta inte möjlighet till varken semester eller ledighet på nationella helgdagar. Många fråntas även rätten till sjukförsäkring och möjlighet att studera, säger Nelia Catari från Fenatrahobs styrelse, till La Prensa.

Samtidigt som Fenatrahob firade Bolivias hushållsarbetare i La Paz, passade de på att avsluta arbetet med ett lagförslag som ska förbättra deras villkor. Det nya förslaget yrkar på åtta timmars arbetsdag, sex dagar i veckan, samt rätt till sjukvårdsförsäkring och semester, skriver tidningarna El Deber och La Prensa.

Enligt den nuvarande lagen från 2003 får inte hushållsarbetare som bor hos sin arbetsgivare arbeta mer än tio timmar per dag. Men lagen följs inte och få konkreta förändringar har skett.

– Lönen bör inte vara lägre än den lagstadgade minimilönen på 647 bolivianos i månaden (cirka 630 svenska kronor), men majoriteten får inte ens hälften av detta, fortsätter Nelia Catari.

Sämre behandlad än hunden

Hon menar även att hushållsarbetarnas arbetsuppgifter bör specialiseras så att de inte tar hand om såväl barn och städning som matlagning samtidigt, vilket är vanligt förekommande i dag. Dessutom bör de få rätt till 90 dagars uppsägningstid, vilket är det normala för andra arbeten.

De allra flesta av Bolivias hushållsarbetare är kvinnor och många börjar arbeta mellan 9 och 14 års ålder. Det är vanligt att de diskrimineras på grund av sitt ursprung, sitt språk och sätt att klä sig.

Enligt Marina Salgado från Fenatrahob, blir ofta hunden bättre behandlad än hushållsarbetare.

– Hushållsarbetarna bör behandlas med värdighet, för det är tack vare dem som kvinnorna som anställer dem kan gå till jobbet, säger hon till El Deber.

Fakta

Fenatrahob grundades 1984 men har rötterna i kokerskornas fackförbund från 1935.

De uppskattar att det finns ungefär 137 000 hushållsarbetare i Bolivia, varav de flesta finns i Santa Cruz.

Många arbetar upp emot 15 timmar om dagen, utan möjlighet till betald övertid, ledighet på nationella helgdagar eller semester. Dessutom har många problem med att få ut sina löner.

Arbetsverket i Santa Cruz tar dagligen emot mellan fem och sju anmälningar från hushållsarbetare som inte fått sina löner utbetalda.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *