Gravid och sjuk i cancer nekas abort

Amelia är 27 år gammal och har cancer. Trots att det finns strålbehandling att tillgå så får hon inte vård. Anledningen är att hon är gravid. Strålbehandlingen skulle kunna påverka fostret och därmed strider det mot brottsbalken. I Nicaragua råder totalt abortförbud sedan 2006.

I början av januari upptäcker Amelia att hon är gravid och två veckor senare får hon diagnosen cancer. Sedan den andra februari ligger hon på sjukhuset och behandlingen har uteblivit då sjukhuset menar att detta skulle kunna skada fostret. Enligt nätverket, ”Strategigruppen för avkriminaliseringen av terapeutisk abort”, nekar läkarna vård som i sin tur hänvisar till lagen som hindrar dem att ge patienterna den behandling som behövs för att rädda liv.

Den 12 februari skickade Amelia och hennes familj ett brev till sjukhuset och bad om att få avbryta graviditeten och att få påbörja behandlingen. Fram tills idag har de inte fått svar.

Nätverket ”Strategigruppen för avkriminaliseringen av terapeutisk abort” har bett Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter att ingripa och få den nicaraguanska staten att rädda Amelias liv.

Latinamerika.nu försöker att få kontakt med Amelia men utan framgång.

Amelia är ett fingerat namn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *