Oktober är motståndets månad

Ursprungsfolken i Colombia har utsett oktober månad till “motståndets månad”. Genom en rad fredliga aktioner över hela landet vill man uppmärksamma den diskriminering som ursprungsfolken utsätts för i Colombia och protestera mot att staten inte respekterar de mänskliga och etniska rättigheterna.

I Chocó samlar organisationen Asociación Orewa fem olika ursprungsfolk. Med start den 14 oktober planerar man att i fredlig protest ockupera särskilt utvalda byggnader och inrättningar i provinshuvudstaden Quibdó.

I Chocó är den humanitära kris som många ursprungsfolkssamhällen lever i särskilt svår. Människorna saknar tillgång till grundläggande samhällstjänster såsom sjukvård och utbildning. Nära 200 barn har avlidit av undernäring och behandlingsbara sjukdomar sedan 2006. Många byar befinner sig mitt i korselden mellan gerilla och paramilitärer, eller mellan de statliga styrkorna och någon av de illegala väpnade grupperna, vilket leder till massflykt och en ytterligare förvärrad humanitär situation.

I hela landet har över tusen personer tillhörande något av de många ursprungsfolken mördats under de senaste sex åren. Senast var det Nicolás Valencia Lemus, bror till framstående ledare i provinsen Cauca. Han dödades av den paramilitära gruppen Aguilas Negras den 12 oktober.

Asociación Orewa och de andra ursprungsfolksorganisationerna anklagar framför allt staten, i dess funktion som garant för medborgarnas rättigheter och säkerhet, för att diskriminera ursprungsfolken och behandla dem som andra klassens medborgare. I den interna väpnade konflikten begår även de statliga styrkorna övergrepp mot ursprungsfolken, såsom olagliga restriktioner av rörelsefriheten och av mat- och medicintransporter.

Det är även mycket vanligt att militära befäl pekar ut personer som gerillakollaboratörer helt utan grund. Med statens goda minne gör privata företag intrång i ursprungsfolkens reservat för att exploatera de naturfyndigheter som finns där. Många gånger åtföljs företagen av beväpnade grupper som hotar och trakasserar människorna i reservaten.

Den 10 oktober utlyste president Alvaro Uribe undantagstillstånd i Colombia med anledning av den sedan en månad tillbaka pågående strejken bland anställda inom rättsväsendet. Undantagstillstånd kan endast utfärdas vid extrema situationer som hotar landets inre stabilitet och bedömare inom de sociala rörelserna och den politiska oppositionen i Colombia anser att motivet till presidentens beslut var ett annat och att åtgärden är överdriven och olaglig.

Oktober är den månad då man i Latinamerika firar “mötet mellan den gamla och den nya världen” för över femhundra år sedan. För de folk som vid tiden för spanjorernas ankomst bodde i det som senare skulle bli Colombia, är oktober istället en månad för motstånd mot kolonialismen och diskrimineringen som blev följden. Därför har ursprungsfolkens centralorganisation, ONIC, kallat till fredlig kamp mot förtrycket, en kallelse som har hörsammats av de lokala organisationerna som har gått ut i demonstrationståg och ockuperat statliga byggnader för att protestera mot tingens ordning.

Denna folkliga, fredliga protest misstänker många är den verkliga anledningen till att presidenten utlyst undantagstillstånd. Enligt konstitutionen får dock inga grundläggande rättigheter såsom rätten till liv och inte heller mötesfriheten kränkas genom denna åtgärd.

Bland de krav som ursprungsfolken ställer genom denna kampanj finns: åtgärder för att komma tillrätta med den humanitära krisen; respekt för ursprungsfolkens territorium och autonomi liksom för deras rätt att organisera sig utan att stigmatiseras; att Colombia ratificerar FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter; samt rättvisa och upprättelse för landets alla offer för politiskt våld utfört av såväl legala som illegala väpnade grupper.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *