Ursprungsfolk höjer sina röster i protest

”Ni kan inte tysta oss. Tystar ni en röst kommer tusentals röster att skrika ännu högre” lyder ett av plakaten utanför MR-ombudsmannens kontor i staden Quibdó, belägen i den nordöstliga provinsen Chocó. Plakatet tillhör en av de mer än 300 personer från de chocoanska ursprungsfolken Embera, Wounaan, Katío, Chamí och Tule som steg in på kontoret eftermiddagen den 14 oktober.

MR-ombudsmannen är ett statligt kontrollorgan vars funktion är att sprida, gynna och försvara de mänskliga rättigheterna, MR, och internationell humanitär rätt, IHR. Till ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna kan privatpersoner vända sig för att anmäla just brott mot dessa rättigheter, en möjlighet som de tidigare nämnda 300 personerna från ursprungsfolken i Chocó nu valt att använda sig av i protest mot bland annat de undermåliga levnadsförhållandena i denna bortglömda del av Colombia.

Dagen efter att ursprungsfolken, organiserade och företrädda av Asociación Orewa, intagit MR-ombudsmannens kontor den 15 oktober, inleddes förhandlingar mellan styrelsemedlemmar i Asociación Orewa och lokala makthavare. Som garanter vid överläggningarna deltog diverse personer från nationella och internationella organisationer och institutioner.

Förhandlingarna stod vid ett tillfälle under dagen still då löftet om dricksvatten till ockupanterna inte uppfylldes i tid, men tog senare fart igen. På eftermiddagen delade deltagarna upp sig i två grupper med fokus på hälso- respektive utbildningsrelaterade frågor. Efter att solen gått ner och Quibdó legat i mörker ett par timmar avslutades överläggningarna för dagen och man bestämde sig för att återuppta dem följande dag.

Den fredliga ockupationen av MR-ombudsmannens kontor förväntas pågå tills de nationella och lokala makthavarna ger trovärdiga garantier för att tidigare givna löften, framför allt de som gavs i april 2007 i samband med en liknande aktion, verkligen kommer att uppfyllas, samt löser och utreder de allvarliga MR- och IHR-brott som begåtts och begås dagligen mot ursprungsfolken i provinsen. Under tiden som förhandlingarna pågår försöker ockupanterna genom musik, sång och dans hålla humöret och kämparglöden uppe.

Det som händer i Chocó ingår i en nationell mobilisering där landets ursprungsfolk vill uppmana den colombianska regeringen att ta hänsyn till grundlagen, de mänskliga rättigheterna och övriga lagar och normer som är tänkta att skydda ursprungsfolken. De vill uppmärksamma Colombias president Alvaro Uribe på att det inte är med våld eller genom att begå brott mot folkets rättigheter, utan genom dialog som man verkligen kan lösa konflikter och konstruera ett rättvist och fredligt samhälle.

Den 12 oktober, samma dag som resten av kontinenten uppmärksammade och firade Columbus ankomst 516 år tidigare, inledde Colombias ursprungsfolk sin protest. I många delar av landet har vägblockaderna och demonstrationerna fått blodiga konsekvenser. Från provinsen Cauca rapporteras hittills om 75 skadade samt en död, och från provinsen Risaralda kommer rapporter om minst 14 skadade personer. Utöver dessa händelser har totalt 27 personer dödats i provinserna Cauca, Nariño och Calda de senaste två veckorna.

Centralorganisationen för Colombias ursprungsfolk, ONIC, har uttryckt sin oro över att ett stort antal personer har anmälts försvunna, och man fruktar att många av de kommer att hittas döda eller aldrig kommer att återfinnas.

När allt detta sker i Colombia kan det tyckas intressant att man den 15 oktober på landets största dagstidning El Tiempos hemsida inte kunde hitta ett ord om dessa händelser. Huvudnyhet denna dag var istället den stundande fotbollsmatchen mot grannlandet Brasilien.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *