Stora Ensos markköp i Brasilien stoppas

*Det svensk-finska pappersföretaget Stora Enso hindras från att köpa jord i den sydliga delstaten Rio Grande do Sul. Det är jordreformsinstitutet Incra som nu sätter stopp för företagets planer på att expandera sitt redan stora innehav av brasiliansk mark.*

Stora Enso är inte bara Europas största pappersproducent, utan också den största jordägaren i den brasilianska delstaten Rio Grande do Sul. De äger
46 000 hektar mark i staten; markområden som används till odling av eukalyptus, energislukande och snabbväxande träd som används till att framställa pappersmassa. Den mark som Stora Enso äger är omstridd; organiserade jordlösa och småbönder menar att jorden borde gå till jordreformen snarare än till monokulturodlingar. De jordlösa lantarbetarnas rörelse, MST, och andra sociala rörelser, har genomfört flera protestaktioner mot företagets försök att köpa ytterligare mark i delstaten, som i söder gränsar mot Uruguay.

I början av mars utsattes demonstrerande kvinnor från det internationella nätverket för lantarbetare, småbönder och jordlösa – Via Campesina – för övervåld av militärpolisen när de ockuperade Stora Ensos storgods Tarumã i Rio Grande do Sul. 50 kvinnor skadades när militärpolisen sköt gummikulor och kastade granater mot demonstranterna, vilket snabbt fördömdes av Brasiliens sociala rörelser.

Nu får alltså de protesterande rätt. Incra, det statliga jordreformsinstitutet har med stöd i lagen sagt nej till att registrera Stora Ensos senaste markköp i delstaten. Motiveringen är en brasiliansk lag som säger att utländska företag inte får äga mark som ligger närmare än 150 kilometer från landsgränsen, utan särskilt tillstånd från Rådet för nationellt försvar (Conselho de Defesa Nacional). I det här fallet ligger den åtrådda marken, där Stora Enso har planer på att bygga en pappersmassefabrik, för nära gränsen mot Uruguay. Incra uppger att beslutet kan inte överklagas.

_Emma Jönsson_