Bolivia

”Jag vill inte att historien ska upprepa sig”

Carla från den bolivianska kvinnorättsorganisationen Chuyma Voluntario tillsammans med sin mormor. Foto: Hanna Lönnebo Cruce

Bolivia har de högsta siffrorna på kvinnovåld i Latinamerika. Latinamerika.nu har träffat några av aktivisterna i kvinnorättsorganisationen Chuyma Voluntario, i El Alto, och pratat om kampen för kvinnors rätt.

Förändrat klimat påverkar bolivianska småbrukare

Klimatförändringarna påverkar livet för invånarna på Bolivias landsbygd. Foto: Veronica Leytón

Klimatförändringar har försvårat situationen för quinoaodlare i Bolivia. – Det borde satsas på undervisning i klimatfrågor och vikten av att respektera naturen, säger odlaren Juan Carlos Juanes till Latinamerika.nu.

Folkomröstning delar Bolivia

Foto: Boris Gutierrez

På söndagen hölls folkomröstning i Bolivia om huruvida landets president ska kunna väljas om i ett obegränsat antal mandatperioder istället för enbart två, som det står skrivet i konstitutionen idag.

Ekologiska stadsodlingar stärker bolivianska kvinnor

Marknad i Sucre, Bolivia. Foto: Christian Ordenes/Wikimedia Commons

En satsning på urban odling har gjort det möjligt för ett stort antal fattiga kvinnor i Bolivias formella huvudstad Sucre att både kunna få mer mat på bordet och en egen inkomst.

Domstolen i Haag prövar Bolivias rätt att förhandla om hav

Domstolen i Haag har godkänt att ta upp Bolivias förfrågan om att få förhandla med Chile gällande Bolivias rätt till hav. Ett beslut som firas i Bolivia och möts av övervägande motstånd i Chile.

Kolonisering, makt och uppror tema i teater

En kvinna från Bolivias ursprungsfolk blir bortsläpad av en spansk kolonisatör.

Teaterföreställningen Tupaj Katary är historien om ett land som har blivit koloniserat och rest sig. Det är historien om folkets kamp för folkets rätt och det är historien om frihetskämpar. Latinamerika.nu har sett uppsättningen.

Abortförbudet - ett ständigt aktuellt tema i Bolivia

Huruvida abort ska vara ett förbud eller en rättighet debatteras flitigt i Bolivia. I dagsläget råder abortförbud – med undantag för om kvinnan utsatts för övergrepp eller riskerar fara för livet om graviditeten fullföljs. Osäkra aborter är även den tredje största orsaken till mödradödlighet.

Bolivias hundraåriga kamp för hav

Bolivias marinsoldater under en militärparad. Foto: Israel Soliz/Wikimedia Commons

Det är 135 år sedan Bolivia blev av med den kustremsa de hade, men frågan om landets rätt till hav lever vidare.

Folkrörelser mötte Påven i Bolivia

Folkrörelser möter Påven i Bolivia

Påven Franciskus förespråkade en miljömässigt hållbar och rättvis utveckling under det andra globala toppmötet för sociala rörelser mellan den 7 och 9 juli i Santa Cruz, Bolivia. Över tusen representanter för sociala rörelser från 40 länder samlades i Santa Cruz för att träffa Påven. Toppmötets centrala tema- och fokusområde var rätten till mark, arbete och bostad.

Dilemmat i debatten om kvinnofrågor

Anhängare av MAS under valkampanjen 2005.

Fler kvinnor än män i Bolivia är analfabeter, löneskillnaderna mellan könen är stora och mödradödligheten i landet är en av de högsta i världen. Kvinnor tillhörande urfolken är dessutom överrepresenterade i den negativa statistiken. Det visar senaste rapporten från Unicef om kvinnors situation i landet. Latinamerika.nu har dykt ner i den bolivianska kvinnokampen och undersökt begreppet chachawarmi, som berör kvinnosynen inom aymarakulturen.

Sidor

Prenumerera på Bolivia