Skanska döms i folkets domstol

*På onsdagen stod det svenska företaget Skanska inför rätta i Folkets Permanenta Domstol på det alternativa mötet i Lima. Brott mot ursprungsfolks rättigheter i Ecuador, miljöförorening och muthärvan i Argentina var punkter som behandlades.*

- Sverige har ett gott rykte när det gäller miljö och mänskliga rättigheter och därför är fallet med Skanska en skam, säger Hanna Dahlström som själv är vittne till företagets behandling av ursprungsfolk och miljö i Ecuador och som driver kampanjen mot Skanska i Sverige.

Under Folkets domstol i Lima vittnar drabbade från olika latinamerikanska länder om övergrepp mot människor och miljö som europeiska företag enligt dem gjort sig skyldiga till. Ursprungsfolk utgör en stor del av dem som drabbats.

Huvudansvarig for Domstolssammanträdet i Lima heter Lieven Pype och enligt honom har domstolssammanträdet tre syften. Förutom att uppmärksamma transnationella företags brott mot de mänskliga rättigheterna skapar det offentlig debatt om hur dessa företag jobbar och är ett tillfälle att knyta band mellan organisationerna.

- Domarna har ingen laglig koppling, men de utgör påverkan på den folkliga opinionen, säger Lieven.

Skanska står inför rätta av flera anledningar, bland annat korruption och en växande muthärva i Argentina, vilket har erkänts av företaget. Vidare, ekologisk och kulturell förödelse i Amazonas, där företaget bedriver sin verksamhet tillsammans med oljeindustrin Petrobrás i Ecuadors regnskog. Skanska anklagas också för förorening av vatten som brukas av ursprungsbefolkning och brott mot lagar som rör miljö och ursprungsfolk.

Enligt José Proaño från organisationen Land is life i Ecuador, som anklagade Skanska i Domstolen, använder företaget olika tekniker av maktutövning för att skrämma, hota och manipulera lokalbefolkningen i Ecuador så att de ska lämna området. José Proaño understryker att Skanska samarbetar med olika företag, som till exempel Petrobrás från Brasilien, Tecpecuador, Repsol-YPF och SIPEC, vilket gör det lättare för samtliga inblandade företag att undvika ansvar.

Pedro Biscay från organisationen CICPE (Center för utredning och förebyggande av ekonomisk brottslighet) i Argentina berättar om de sociala och politiska skador som Skanska har orsakat i det argentinska samhället och hoppas att Domstolen ska uppmana inte bara den svenska regeringen, utan även den argentinska och ekvatorianska regeringen och dess medborgare, att utreda Skanskas lagbrott.

- Skanskas lagbrott skapar obotliga sociala skador och korruptionen skapar ett gynnsamt klimat för att begå andra brott mot mänskliga rättigheter, säger han.

Enligt Hanna Dahlström har Skanska svarat att det handlar om falska och inkorrekta anklagelser. Dessutom ville Skanska ”vidta åtgärder” mot de anklagande organisationerna, tillägger hon. De transnationella företagen är inte oficiellt inbjudna att delta och representera sig själva i Domstolen, även om de såklart är välkomna att närvara, säger organisatören Lieven Pype.

- Vi vill här ge utrymmet till de folkliga organisationerna och ge röst åt de som inte har röst pa andra ställen, säger han.

_Kristina Gustafsson, praktikant UBV_
_Janaina Negreiros de Oliveira, praktikant UBV_

*Fakta*

_Mer än 20 europeiska företag kommer att dömas i Lima den 13-14 maj under Folkets Permanenta Domstol (Tribunal Permanente de los Pueblos - TPP). Bland de anklagade företagen finns bland andra Repsol-YPF (Spanien), Shell (England/Holland), Bayer (Tyskland), Suez (Frankrike), Unilever (England/Holland), Syngenta (Schweiz) och svenska Skanska. Domstolen initierades år 1979 i Italien._
Pedro Biscay, José Proano och Hanna Dahlsröm. Foto: Kristina Gustafsson