”Synen på kvinnovåld måste förändras”

Tusentals våldsutsatta kvinnor får ingen rättslig prövning.

Under 2011 rapporterades 3660 fall av sexuellt våld mot kvinnor enligt nicaraguansk polis. Av dessa blev 1857 utan rättslig prövning. Härbärget Acción Ya bildades 1992 i centrala Estelí och är det första i landet som erbjuder akut säkerhetsskydd till våldsutsatta kvinnor, barn och unga. I ett rum med förtäckta fönster berättar Anyoli M Guillén, verksamhetschef, mer om organisationen och vilka problem som finns.

– Vi startades eftersom det behövdes en akut lösning på ett akut problem. I samband med 70- och 80-talets politiska rörelser började folk kräva sina rättigheter och bli medvetna om kvinnans möjlighet att leva fri från våld. Olika expertgrupper gick samman och organiserade sig. Men det finns ett stort problem i Nicaragua. Mäns våld mot kvinnor ses fortfarande som en privat angelägenhet och inte som en samhällelig. Vi måste förändra den synen och uppmärksamma att vi finns så att fler kvinnor vet vart de kan vända sig, säger Anyoli M. Guillèn.

Hon är 26 år, utbildad psykolog med inriktning sexuella rättigheter och chef för Acción Ya i Estelí. De samarbetar med ytterligare ett härbärge i Managua med samma namn som båda drivs av stiftelsen ”Fundación de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia”. Organisationen är icke-statligt finansierad, främst genom donationer av norska staten, men också genom småorganisationer, privatpersoner och olika sorters insamlingskampanjer.

Acción Yas lokaler i Estelí

Vi befinner oss i ett kombinerat kontor och mötesrum på härbärget. Solen lyser svagt upp de orangea väggarna genom ett öppet fönster. Några barns lekande röster hörs någonstans i bakgrunden. Det är lätt att hitta hit. På hemsidan står alla kontaktuppgifter och en stor grön skylt utanför huset hjälper den ovisse tillrätta.

– Alla kvinnor oavsett samhällsklass eller ålder är välkomna dygnet runt och blir erbjudna mat, husrum och psykologisk hjälp. Vi ställer inga krav men har tyvärr inte kapacitet att ta emot kvinnor med missbrukarbakgrund eller allvarliga psykiska problem.

Anyoli har jeans, gul tröja och talar med allvarlig röst.

– Vi vill erbjuda en komplett behandling och har nära samarbete med polis, läkare, jurister, skolor och andra externa konsulter. För varje kvinna som kommer hit skapas en individuell handlingsplan. När den akuta hjälpen inte behövs längre följer vi med kvinnan tillbaka till hemmet och informerar grannar och viktiga personer i samhället. Oftast leder en sådan här situation till en separation och om mannen kommer tillbaka är det viktigt att det finns ett socialt skyddsnät. Så att kvinnan får stöd och inte diskrimineras eller anses skyldig av omgivningen, fortsätter hon.

Politisk prioritering

Efter en stund tar vi en paus och hälsar på de tre andra anställda på härbärget. Två av dem är psykologer och den tredje är ansvarig för städning och matlagning. Huset är stort. Vi passerar ett kök, en liten innergård, ett bibliotek och femton privata rum. Just nu bor fem kvinnor här. Det finns ingen möjlighet att prata med någon av dessa.

– Adressen är offentlig för att visa att vi existerar, men när kvinnan väl är här gäller fullständigt säkerhetsskydd. Det är viktigt att upprätthålla kvinnans individuella schema, att upplyfta och stärka henne. Om en extrem situation skulle uppstå finns det möjlighet till utbyte till andra hemliga härbärgen. Men vi upplever att kvinnorna här känner sig trygga. Vi har inte varit med om någon incident sedan starten.

I januari antog Nicaraguas nationalförsamling den nya lagen om våld mot kvinnor som träder i kraft den 22 juni 2012. Lagstiftningen skiljer sig från tidigare brottsbalk genom att specifikt innefatta alla typer av kvinnovåld. Dessutom ska särskilda domstolar och polisstationer inrättas.

– Lagen är glädjande. Den visar att det finns en utveckling och en politisk prioritering. Det juridiska systemet lider tyvärr fortfarande av det patriarkala samhället vilket gör att lagen ännu inte har möjlighet eller kapacitet att tillämpas fullt ut. Men lagstiftningen kommer att kräva en större infrastruktur kring problemen och det är bra. På så sätt kommer vi att ha fler ställen att vända oss till och faktiskt kunna utkräva kvinnors rättigheter.

Hur det fortsatta arbetet för Acción Ya ser ut är inte helt säkert. Anyoli ler bekymrat.

– Tills nyligen har vi inte längre något finansiellt stöd av norska staten utan förlitar oss enbart på bidrag från härbärget i Managua. Men det vore ju en katastrof att lägga ner organisationen efter 20 år av kontinuerligt arbete. Vi vill driva samma typ av verksamhet och förbättra behandlingen så att det blir lättare för de traumatiserade kvinnorna att snabbt återfå sina normala liv. Och naturligtvis fortsätta uppmärksamma det samhälleliga problemet genom att sprida informationen vidare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *