Statskupp erkänd av sanningskommission

Honduras ex-president Manuel Zelaya vill reformera landets konstitution.

En sanningskommission tillsatt av Honduras nuvarande president Porfirio Lobo, har bekräftat att statskuppen som genomfördes för två år sedan faktiskt var en statskupp. Att utse Roberto Micheletti som ersättare för president Zelaya var en illegal handling, skriver den honduranska dagstidningen El Patriota.

Det var motsättningarna mellan den lagstiftande och den verkställande makten vid val av domare till Högsta Domstolen, som utgjorde upptakten till kuppen enligt Sanningskommissionen. De skriver också att president Manuel Zelayas höjning av minimilönerna var en av orsakerna till att såväl nationella som transnationella företagare kom i konflikt med regeringen.

Zelaya hade också stöd av fackföreningar och stor del av befolkningen för förändring av konstitutionen, vilket skulle innebära att han själv kunde bli omvald. Att Zelaya avsattes hade dock ingen politisk legitimitet och visar enligt kommissionen på ”låg kapacitet att lösa konflikter” i demokratisk anda hos landets politiker.

Ny konstitution, ny stat

Kritiken tycks dock ha gett resultat. Enligt El Libertador har Porfirio Lobo öppnat upp för en politisk dialog angående den nuvarande konstitutionen. Under lördagen hölls ett möte i presidentpalatset med politiska partier och sociala rörelser närvarande.

-Enbart folket har rätt att välja sitt öde, konstaterade Manuel Zelaya, som menar att statens konstituerande grundvalar måste förändras och vill att folket ska få rösta om en ny konstituerande församling.

Zelaya, som befunnit sig i landsflykt under större delen av tiden efter kuppen, återvände i mitten av maj till Honduras. Han är nu en av ledarfigurerna för den nybildade Frente Amplio de Resistencia Popular, som inbegriper motståndsrörelsen och siktar på att ställa upp som parti i nästa val.

Säkerheten för den politiska oppositionen är dock fortfarande låg. Prästen Fausto Milla, människorättsaktivist, gick i exil i fredags efter att ha mottagit flera dödshot. Nyligen sköts också radiomannen Adán Benitez utanför sitt hem i La Ceiba, och blev därmed den tolfte journalisten som mördats sedan kuppen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *