Serie om knark upprörde Bolivia-vänner

Fabian Göransson serie Narkotisk nation

Med stöd från Socialstyrelsen delas fördomsfullt material om Bolivia ut i skolundervisningen. Det anser bolivianska ambassaden i Sverige, personer från Latinamerikagrupperna samt ett flertal privatpersoner.

Organisationen Almaeuropa har fått 700 000 kronor i stöd av Socialstyrelsen för alkohol- och drogprojektet Tilt, ett seriealbum som ska användas i skolundervisningen för att informera ungdomar om narkotika.

I serien Narkotisk nation som handlar om Bolivia framställs bolivianerna som missbrukare och dess president som en skurk som har upphört med narkotikabekämpningen.

Bolivianska ambassaden i Sverige kontaktade efter att ha sett seriealbumet Almaeuropa och Utrikesdepartementet då de ansåg att seriealbumet ”förolämpat Bolivia och dess president” och bad att få till stånd en lösning ”som passar er och vårt land”.

Almaeuropa kallade bolivianska ambassadens reaktion för “anmärkningsvärd” och Utrikesdepartementet hänvisade till Sveriges pressfrihet.

Latinamerikagrupperna reagerade i sin tur med att kontakta de medier som redan hade uppmärksammat fallet samt Socialstyrelsen. I Dagens Nyheter, Mana, ETC, Nya Wermlands-Tidningen, på Almaeuropas hemsida och ett flertal bloggar uppmärksammades diskussionen och ledde även till brevväxling mellan privatpersoner och journalister samt ansvariga från Socialstyrelsen och Almaeuropa. Åke Setréus, byrådirektör på Socialstyrelsen svarade slutligen Latinamerikagrupperna i ett formellt brev:

– Allmänt kan väl också sägas att Socialstyrelsen vill ha balans i bidragsgivningen så att olika synpunkter kommer fram och att vi välkomnar ansökningar som kan gagna detta mål.

Även serietecknaren Fabian Göransson själv visade oförståelse för Latinamerikagrupperna och bolivianska ambassadens reaktion:

– Ännu vassare blir den ofrivilliga komik som uppstår när någon inte kan skilja på humor och allvar.

Mats Jonsson, Galagos redaktör för Tilt, som således aldrig behövde ta strid för skolmaterialet sammanfattade nötens kärna i en intervju i tidskriften ETC:

– Frågan har inte direkt samma dignitet som Muhammedkarikatyrerna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *