Regional allians ska stärka länderna i Latinamerika och Karibien

I helgen hölls det första toppmötet någonsin mellan ledare och högt uppsatta företrädare inom Celac – en regional allians som omfattar 33 länder i Amerika utom USA och Kanada, och som syftar till att utöka handeln och samarbetet i regionen.

– Celac stärker definitivt regionens röst i världen, sa Alicia Bárcena från Celac:s ledning i samband med att toppmötet avslutades i måndags i Chiles huvudstad Santiago.

Celac – Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – initierades i Mexiko 2010 och blev verklighet 2011. Organisationen representerar 600 miljoner människor och är det första regionala block de senaste 50 åren där USA och Kanada är utelämnade men Kuba inkluderade.

– Celac är en inkluderande process och alliansen bekräftar enigheten i blocket, sa Chiles högerpresident Sebastián Piñera.

Hans ord överensstämde med Venezuelas president Hugo Chávez – hans raka motsats ideologiskt – vars tal lästes upp vid toppmötet då Chávez inte kunde närvara eftersom han just genomgått en canceroperation.

”Celac är det viktigaste projektet för politisk, ekonomisk, kulturell och social enhet i vår tid,” skrev Chávez. Han var en av initiativtagarna till Celac tillsammans med Mexikos förre president Felipe Calderón, och Brasiliens tidigare president Luis Inácio Lula da Silva.

– Om vi står förenade kommer vi att kunna stå starka i förhållande till andra länder, sa Alicia Bárcena.

Hon tillade att regionen har blivit medveten om hur viktigt det är att främja handeln mellan länderna.

– Om produktionskedjor av större värde kan skapas i regionen kan vi ingå fördelaktiga avtal med länder i Asien och Stillahavsområdet, Europa och USA.

Stor enighet under toppmötet

Regeringsrepresentanterna vid toppmötet uttryckte enighet om Falklandsöarnas tillhörighet till Argentina och tog också avstånd från det amerikanska embargot mot Kuba. De framhöll också vikten av att arbeta för att minska de enorma klyftorna i regionen. I fråga om utländska investeringar och geopolitiska krav uttrycktes dock motsatta åsikter.

– Transnationella företag, främst nordamerikanska, kommer inte att ge upp kontrollen över de energi-, vatten- och strategiska mineralresurser som blir allt knappare, sa Kubas president Raúl Castro.

Ecuadors utrikesminister Ricardo Patiño uppmanade Amerikanska staternas organisation, OAS, att kompensera Kuba som uteslöts från organisationen 1962. Bolivias president Evo Morales lyfte fram sitt lands historiska krav på tillgång till Stilla havet via Chile genom en suverän hamn. Morales uttalande ledde till en omfattande diskussion mellan honom och Piñera. Morales uppmanade även ”bröderna” inom Farc att nå ett fredsavtal, vilket Colombias president Juan Manuel Santos tackade honom för.

Bárcena sa att ”enheten i mångfalden” är del av Celacs styrka och att det mellan länderna finns en större enhet än tidigare. Raúl Söhr, internationell analytiker, menade dock tvärtemot att integration inte sker bara för att ett system utformas utan att ”det måste finnas politisk vilja”.

– I det här fallet finns det fortfarande stora motsättningar i regionen, underströk han.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *