Regeringen stödde paramilitärer

Den mexikanska regeringsarmén utrustade, tränade och skyddade paramilitärer i Chiapas under andra halvan av 1990-talet, åtminstone fram till 1999. Det visar dokument som har offentliggjorts av USA:s försvarsdepartement.

Nio månader efter zapatisternas uppror i januari 1994 hade den mexikanska regeringen en plan färdig, Plan de Campaña Chiapas 94, för hur zapatisterna skulle bekämpas. I denna plan ingick att underrättelsetjänsten i hemlighet skulle organisera ”valda delar av det civila samhället, med en stark patriotisk känsla” och ge dem ”rådgivning och stöd i självförsvar och andra paramilitära aktiviteter”.

Det dokument som nu offentliggjorts är daterat den 5 maj 1999. Det är en rapport från det mexikanska försvarsdepartementet till dess motsvarighet i USA. Det ger en detaljerad beskrivning av hur små grupper inom armén och underrättelsetjänsten, Humint (Equipos de inteligencia humana), var förlagda till samhällen i Chiapas högland, hur de roterade mellan olika byar, för sin egen säkerhets skull, och hur de hjälpte antizapatistiska beväpnade civila grupper med underhåll och skydd. Humint stod också för insamling av information om zapatisterna.

Många rapporter och uttalanden har genom åren påtalat den mexikanska arméns inblandning och den mexikanska regeringens stöd till paramilitärerna i Chiapas. Men tidigare har inget direkt regeringsdokument funnits offentligt som bekräftar detta. Mexikos ledning har tvärtom genomgående förnekat varje inblandning från statens sida i de paramilitära aktiviteterna.

I den ”Vitbok om Acteal” som allmänna åklagarämbetet publicerade 1998, året efter den fruktansvärda massakern då 45 människor mördades av paramilitärer, heter det exempelvis: ”existensen av civila beväpnade grupper har bekräftats, men dessa är varken organiserade, tränade eller finansierade av den mexikanska armén eller andra regeringsinstanser. Deras framväxt och organisation svarar tvärtom mot en intern logik bestämd av sammandrabbningar mellan och inom samhällen där det finns zapatister.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *