Ny miljöfilosofi svår att förverkliga

Bolivia är mitt uppe i processen att utarbeta innehållet i den historiska miljölag som godkändes i samband med klimatmötet i Cancún 2010. Lagen ger människan och naturen lika rättigheter. Men även om lagen är positiv kan den bli svår att realisera, enligt en expert.

Rafael Díaz, direktör för ekologi- och miljöprogrammet vid universitetet UMSA i La Paz, tycker att lagen om moder jords rättigheter är ett steg i rätt rikting, men att Bolivia ställs inför många utmaningar då lagen ska appliceras.Rafael Díaz, direktör för miljö- och ekologiprogrammet vid universitetet UMSA i La Paz.

– Den miljölag som gällde i Bolivia tidigare ställde människan i centrum. Den nya lagen om moder jord har en helt annan filosofi. Nu ställs människan med sina rättigheter på en jämbördig nivå med jorden, vattnet och luften som nu också har rättigheter. Jag tror att denna nya filosofi är gynnsam för naturens olika ekosystem, men jag undrar hur denna nya filosofi ska bli verklighet?

Rafael Díaz tar grannlandet Ecuador som exempel. Där finns principen om moder jords rättigheter i grundlagen, men det har saknats god analys av lagens resultat.

– I praktiken är det lätt att hitta kryphål i den ecuadorianska lagstiftningen. Man måste titta noga på vem som ska applicera den nya lagen och hur det bolivianska folket ska göras medvetna om dess innebörd.

Regelverket i lagen saknas ännu

Rafael Díaz betonar att det ännu är för tidigt att uttala sig om huruvida lagen om moder jord kommer att fungera eller inte, men hävdar bestämt att det är upp till Bolivia hur regelverket utformas och hur administrationen sköts.

– Lagen har godkänts, men den säger inte allt. Ett regelverk som förklarar hur lagen ska appliceras måste utformas, för att vi säkert ska kunna säga om den kommer att fungera eller inte. Men jag är optimist. Jag tror det är möjligt att ändra våra tänkesätt och skapa en produktion som förorenar så lite som möjligt. I den processen är lagen om moder jord ett viktigt steg i rätt riktning.

Lagen komplement till utvinning

Samtidigt som Bolivia satsar på moder jords rättigheter investerar man i år totalt 1 814 miljoner dollar i utforskning och exploatering av olja och naturgas. I utforskningen står den bolivianska staten för 68 procent och i exploateringen står man för 31 procent. Resten sköts av utländska privata företag. Detta framgår av en bilaga i La Razón, som det statliga gas- och oljebolaget YPFB står bakom.

Enligt Rafael Díaz behöver dock inte utvinningen av fossila bränslen ses som en motsats till lagen om moder jords rättigheter. Han ser det istället som att de kompletterar varandra.

– Bolivias rikedomar består främst av mineraler, olja och gas och för att landet ska kunna utvecklas med bättre utbildning och sjukvård så måste dessa naturresurser utnyttjas. Det gäller att hitta en medelväg så den nya lagen kan respekteras samtidigt som Bolivia har en chans att utvecklas ekonomiskt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *