Militärt intrång i zapatistkommun

Byborna i San Jerónimo i provinsen Chiapas anklagar militären för intrång och hot i sin by. De boende utesluter inte att militären passar på att trakassera och angripa medlemmar ur zapatisternas stödbaser. Människorättscentret FrayBa uttrycker sin oro för händelserna och fortsatta angrepp.

Måndagen den 19 maj fick människorättscentret FrayBa information från invånarna i San Jerónimo om att mexikansk militär hade kommit till deras by och angripit dess invånare. Samma dag begav sig personal från FrayBa till området för att ta emot vittnesuppgifter och dokumentera händelsen.

Det började med att invånarna i San Jerónimo sett en helikopter flyga över deras by vid elvatiden. Senare på eftermiddagen närmade sig en konvoj bestående av den mexikanska armén och AFI, den federala undersökningsbyrån. Från konvojen körde elva fordon in på området, därefter klev militärer och federala agenter av sina fordon bärandes vapen av hög kaliber. De utförde husrannsakan i tre bostäder, utan tillstånd. Två av husen tillhörande medlemmar i BAEZLN, stödbaser för EZLN, och den tredje tillhörande en medlem i PRI, Méxicos före detta regeringsparti.

Enligt vittnesuppgifter följdes militärerna av en av byborna, en militär som pekade ut zapatisternas bostäder. Det uttrycktes muntliga hot från militärer och poliser mot invånarna. I ett av husen grep en federal agent en 21-årig kvinna runt halsen medan hon bar sitt tvååriga barn i famnen. Under tiden skrek de andra: ”döda henne nu!”. Efter att ha sökt igenom husen lämnade de området utan att häkta någon.

Morgonen dagen därpå begav sig personal från FrayBa till området och upptäckte att militär åter fanns på plats. Denna gång fanns minst elva fordon tillhörande den mexikanska armen, PEP (den så kallade preventiva statliga polisen) och AFI (den federala undersökningsbyrån) på plats. Ett av fordonen stod parkerat tvärs över gatan och blockerade ingången till byn. FrayBa uppskattar att det totalt fanns 300 militärer, poliser och federala agenter i fordonen.

Medan personal från FrayBa dokumenterade deras närvaro närmade sig en kapten och ifrågasatte organisationens närvaro i området. Han motiverade själv den militära närvaron som en rutinförfarande och förnekade deras intrång i byn föregående dag. Därefter förflyttade sig konvojen en kilometer därifrån, dock efter att noggrant ha fotograferat och filmat invånarna i byn och personalen från FrayBa.

Byborna anmälde deras närvaro och intrång då det inte finns någon anledning till deras närvaro eller husrannsakning av byn. Däremot utesluter de inte att dessa tar tillfället att trakassera och angripa medlemmar ur zapatisternas stödbaser.

Människorättscentret FrayBa uttrycker oro för dessa händelser och för eventuellt fortsatta angrepp mot människorna i denna by. FrayBa kräver av de federala och statliga myndigheterna att man lämnar området och att man skyddar den emotionella och fysiska integriteten hos byborna och personal från människorättscentret.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *