Internationella Flickdagen i Bolivia

Fokus: Barn i Latinamerika

Sedan 2009 har Plan International utfört flera undersökningar i världen med flickor i fokus. Dessa undersökningar har bland annat handlat om utbildning, delaktighet och hälsa. Sedan resultaten av undersökningarna framkom har Plan genomfört ett aktivt informationsarbete för att påverka FN att uppmärksamma flickors utsatthet i världen.

I mars i år utnämnde FN 11 oktober som den internationella Flickdagen. LA.nu träffade Sergio von Vacano, rådgivare inom utbildningsprogrammet i PLAN Bolivia, som förklarade vikten av att införa Flickdagen.

– I debatten om mänskliga rättigheter och genom undersökningar har man kunnat se att kvinnor är de som mest får sina rättigheter kränkta. Inom den här gruppen är det flickor, ursprungsbefolkning och kvinnor bosatta i fattiga områden som är mest utsatta, säger van Vacano.

I La Paz ska Plan tillsammans med UNICEF genomföra ett evenemang där man kommer att presentera undersökningen från 2011. De har bjudit in flera organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och kan tänkas ha ett intresse av att arbeta specifikt med flickor.

Till evenemanget har de även bjudit in representanter från regeringen som ska delge hur arbetet ser ut med flickor och om det finns några särskilda insatser i temat.

Van Vacano menar:

– Det finns flera insatser när det gäller kvinnor- och genusfrågor, men specifikt för flickor finns knappt.

Förutom presentationen av undersökningen och tal från regeringen så har man även bjudit in flickor från olika delar av staden.

– Vi har bjudit in flickor från den katolska skolan Fe y Alegria, några från Plans projekt uppe på högplatån samt några afro-bolivianska flickor. Vi vill att flickorna ska göra sig hörda, det är inte bra att vi pratar om dem utan att de får möjlighet att uttrycka sig.

Ny kampanj för flickor

Under evenemanget kommer Plan att presentera sin nya kampanj Por Ser Niña (Because I am a Girl) och sammankalla till ett gemensamt arbete. De inbjudna organisationerna och personerna är välkomna att delta.

– Syftet är att lyfta fram och jobba mot allt som kränker flickornas rättigheter här i landet, säger van Vacano.

Under torsdagens evenemang vill man skapa diskussion och informera om flickors situation i världen och Bolivia. Syftet är att organisationer ska engagera sig och åta sig att arbeta för flickorna. Efter den 11 oktober kommer det kallas till ett möte där man hoppas kunna utveckla och specificera arbetet ytterligare.

De problem som Plan har valt ska ingå i kampanjen är utbildning och delaktighet, men kampanjen är öppen för förändringar om andra organisationer ser stödbehov i andra teman. En av de första uppgifterna för arbetsgruppen blir att genomföra en undersökning specifikt i Bolivia.

– Det vi har kunnat se är ett stort problem i Bolivia är skolgången och flickornas brist på delaktighet i påverkan av politiska beslutsfattare. Som PLAN koncentrerar vi oss på utbildning och delaktighet, men efter den 11 oktober då vi alla har träffats, ska vi skapa en agenda där vi ser vad som är viktigt att lyfta fram.

Som PLAN kommer vi att föreslå dessa två teman, men självklart finns det många fler som är aktuella. T.ex. våld, genus och mycket mer. Men det vet vi inte än, det beror mycket på mötet som följer och vad vi beslutar att rikta in oss på. Vi kan inte arbeta med allt, det är så brett, avslutar van Vacano.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *