Fortsatt kritik mot nordiska skogsbolag

Stora nordiska skogsbolag anlägger eukalyptusodlingar för cellulosaproduktion i Latinamerika för att säkra tillgången till råvara. Men produktionen – som man planerar att utöka- har länge kritiserats.

Odlad eukalyptus används i cellulosaproduktion för pappersfabriker i Europa och Asien. En enorm cellulosafabrik har byggts vid Rio Uruguay, den flod som utgör gräns mellan Uruguay och Argentina, och har kapacitet att producera en miljon ton pappersmassa per år. Tidigare var det finska bolaget Metsä-Botnia som ägde fabriken, men sedan några veckor tillbaka ägs den i huvudsak av det finska skogs- och pappersbolaget UPM.

Fabriken i Paysandu-provinsen är omdiskuterad och har bland annat lett till en diplomatisk kris mellan Uruguay och Argentina. Uruguay hävdar att fabriken uppfyller alla miljökrav och att utsläppen är mindre än för motsvarande cellulosafabriker på andra håll. Argentina hävdar att Uruguay brutit mot den överenskommelse som länderna har, att samråda med varandra om verksamheter som kan påverka den gemensamma floden. Frågan ligger nu för avgörande i domstolen i Haag.

Kraftiga protester

Miljöorganisationer och lokalbefolkningen, främst på den argentinska sidan, har protesterat kraftigt mot fabriken sedan år 2002, då man fick kännedom om planerna. De menar att produktionen skadar miljön och påverkar fisket och turistnäringen.

En ny rapport om utvecklingen i Paysandu-provinsen visar att flera etablerade företag har planer på att utöka sin verksamhet.

Den finsk-svenska skogsindustrikoncernen Stora Enso har nyligen meddelat att de planerar att bygga en fabrik i området.

Myndigheter i Uruguay meddelar att träexporten förväntas överstiga 4,5 miljoner kubikmeter i år. I de västra delarna av Uruguay, i provinserna Salto, Paysandu, Río Negro och Soriano, finns 206 000 hektar skog som i runda tal ger tre miljoner kubikmeter timmer per år.

Men den växande skogsindustrin, som stöttats av regeringen, kritiseras av miljöaktivister. Eukalyptusskogarna växer mycket fort och ger en bra avkastning för industrin men är vatten- och näringskrävande och utarmar jordarna.

Tidigare har även svåra arbetsförhållanden på eukalyptusplantagerna uppmärksammats. De fackliga företrädare som IPS talat med uppger att det har blivit bättre. De säger dock att det finns stora problem hos underleverantörer och att dessa måste kontrolleras bättre.

Svår situation för arbetare

Alejandro de Leiva arbetar på ett av plantagen i västra Uruguay i Paysandu-provinsen, 490 kilometer nordväst om landets huvudstad Montevideo. Han arbetar för det uruguayanska skogsbolaget Fosa, Forestal Oriental SA, som ägs av det finska pappersbolaget UPM. Endast sju personer är anställda direkt av företaget, resten anlitas av underleverantörer.

– Situationen för skogsarbetare har förbättrats betydligt de senaste åren. Men det är fortfarande svårt att få ledigt några dagar, säger han.

Liksom många andra skogsarbetare arbetar han tolv dagar i sträck för att sedan vara ledig i två dagar, till skillnad från arbetsledarna på plantagen som endast arbetar måndag till fredag varje vecka.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *