Folkomröstning ska visa politikerna vägen

På fredagen och lördagen arrangerar rörelsen för skolreform i Chile en folkomröstning där medborgarna får ta ställning till rörelsens krav. Syftet är att tydliggöra vilka beslut regeringen bör ta som representanter för medborgarna.

De stora mediedrakarna i Chile har talat om den rådgivande folkomröstningen med små bokstäver, men informationen har ändå nått fram till invånarna. Frågan om skolreform berör alla, vare sig man är för eller emot, och vid bordet för röstning i parken Parque Italia i Valparaíso ringlar en konstant liten kö.

– Det vi vill uppnå med folkomröstningen är att tydliggöra den generella opinionen i samhället vad gäller skolreformen, vi vill tydliggöra vår ståndpunkt. Mobiliseringen har pågått i nästan fem månader utan att vi har fått gehör, nu hoppas vi att vi får det, säger Digna Arancibia, lärare och en av de ansvariga vid denna röststation.

Ja och nej frågor

Folkomröstningen medför inte på något sätt att regeringen måste agera efter dess resultat, den är heller inte arrangerad som vanliga folkomröstningar där personalen vid röstlokalerna har tillgång till röstlängder och bara inskrivna i dessa får rösta etcetera. I denna folkomröstning kan alla över 14 år delta och ingen behöver vara inskriven i förväg.

– De som röstar får ta ställning till de huvudsakliga krav rörelsen har genom att svara på fyra ja och nej frågor. Hittills har det varit en strid ström av folk som kommit och röstat, säger Digna Arancibia.

Arnaldo Morales.Arnaldo Morales.En av dem som röstat är Diana Rojas. För henne har det därför varit betydelsefullt att delta.

– Genom folkomröstningen har folket chansen att säga vad det tycker. Det är viktigt, säger hon.

Majoriteten positiva

På trottoaren intill passerar några yngre män. ”Det här med folkomröstningen är ju skämt.” Säger de, sneglar på människorna kring valurnan och går vidare.

Men de flesta som är där uttrycker sina sympatier.

– Det är bra med folkomröstning, genom den får folket säga sitt. I vanliga fall löser regeringen allting mellan fyra väggar, som om det vore diktatur, säger Arnaldo Morales.

Han tycker att det borde hållas folkomröstning i flera frågor eftersom det ju är medborgarna som får leva med besluten som politikerna själva fattar annars.

– Jag hoppas det här ska leda till gratis utbildning. Vi är ett av få länder i Latinamerika där föräldrarna måste betala stora summor för en bra utbildning till sina barn. Jag har själv fyra barn och det har inte varit lätt, säger Arnaldo Morales.

Skolmissnöje blottar social konflikt i Chile

”Demonstrationerna är vårt enda vapen”

”Studentrörelsen har kriminaliserats”

Fakta

Frågorna i folkomröstningen:

– Håller du med om att det bör finnas statlig utbildning på alla studienivåer, som är gratis och som garanteras av staten?

– Håller du med om att grundskolan ska sluta att vara kommunal och återgå till att tillhöra utbildningsministeriet, under decentraliserade, deltagande former?

– Håller du med om att skolor på alla studienivåer som drivs med statliga medel ska förbjudas att vara vinstdrivande?

– Håller du med om att det finns ett behov av att införa folkomröstningar, sammankallade av medborgarna, för att lösa omfattande nationella frågor?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *