Extremt våld i Bajo Aguán

Tusen militärer ska hålla konflikten under kontroll, enligt regeringens säkerhetsminister.

Den ohållbara situationen i Bajo Aguán på Honduras atlantkust har sedan februari 2010 lett till att över 40 bönder mördats i området. Tortyr, kidnappningar och våldsamma avhysningar på grund av en långdragen jordkonflikt mellan småbrukare å ena sidan, och regering och storföretag på den andra, gör att befolkningen lever i skräck. Nu reagerar människorättsorganisationer i Sverige.

Santos Seferino Zelaya Ruiz, 33, är den senaste i raden av bönder som dödats i Bajo Aguán. På morgonen den 12 oktober arbetade han tillsammans med andra bybor i bosättningen Aurora, som ligger brevid egendomen San Isidro tillhörande storföretagaren Miguel Facussé. Sex säkerhetsvakter med huvor började plötsligt skjuta mot arbetarna som springandes försökte ta sig från platsen. Zelaya Ruiz lämnar efter sig två barn på åtta och tio år.

Befolkningen i Aurora är organiserade i MUCA, Movimiento Unificado de los Campesinos del Aguán (Förenade Rörelsen för Bajo Aguáns bönder), och har under förhandlingar med regeringen och storgodsägaren Facussé kommit fram till en överenskommelse som inbegriper den mark de arbetade på, och som de alltså äger.
Ökad militarisering skyddar inte folket Befolkningen i Rigores har byggt upp skydd mot väder och vind sedan deras hus förstörts av militär och polis i juni. Befolkningen i Rigores har byggt upp skydd mot väder och vind sedan deras hus förstörts av militär och polis i juni.

-När dödstalen i Bajo Aguán hela tiden stiger blir det till slut vardagsmat för folk, skriver Fian Honduras i ett press-meddelande. Straffrihet råder och myndigheterna svarar med cynism och slår ifrån sig med nya tomma löften. Bönderna i Bajo Aguán är fullständigt skyddslösa.

I augusti mördades under ett turbulent dygn elva personer i Bajo Aguán, både bönder inbegripna i konflikten och civila som hade oturen att vara på fel ställe vid fel tidpunkt. Då var också första gången som flera säkerhetsvakter fick sätta livet till. Regeringens svar på händelserna blev att inleda Operación Xatruch II, vilket innebar att 600 militärer sändes till området för att säkerställa freden. Över tusen militärer befinner sig nu på uppdrag i Bajo Aguán. Men sedan dess har flera bondeledare mördats.

”Militariseringen har inte ökat säkerheten som regeringen påstår” uppger styrelsen för MCR, bonderörelsen från bosättningen Rigores där 120 familjer våldsamt avhystes av polis och militär i juni i år.

”Vi är inte brottslingar, utan en bonderörelse som kämpar för vår jord.”

Sverigekampanj mot åklagare för MR

FIAN International, människorättsorganisation med fokus på rätten till mat, gick i veckan ut med en uppmaning att skriva till Honduras särskilda åklagare för mänskliga rättigheter, advokaten Sandra Ponce. FIAN Sverige, med stöd av andra svenska organisationer, publicerar nu en e-postkampanj på sin hemsida för att uppmärksamma situationen i Bajo Aguán.

I kampanjbrevet till Sandra Ponce kräver FIAN att morden utreds och att ansvariga ställs inför rätta, att våldet mot bonderörelsen upphör, att regleringar för privata säkerhetsbolag införs och att politikerna eftersträvar en rättvis och hållbar lösning på markkonflikten i Bajo Aguán.

-Sedan statskuppen i Honduras 2009 har kränkningarna mot mänskliga rättigheter ökat, och i Bajo Aguán är det tydligt att regeringen är nära allierad med de stora företag som har enorma odlingar i området, säger Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna, som också ställer sig bakom e-postkampanjen.

-Makten koncentreras till en så liten del av befolkningen och det går knappt att skilja på de som har ekonomisk och de som har politisk makt, vilket leder till att det inte går att lita på att de demokratiska institutionerna fungerar som de ska. Tryck utifrån är otroligt viktigt för att regeringen ska förstå att de inte kan komma undan med vad som helst.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *