Domedagsturism hjälper inte mayaindianernas ättlingar

Enligt mayaindianerna i Mexiko och Centralamerika kommer en flera tusen år lång tidsepok att nå sitt slut den 21 december i år. Flera länder i regionen satsar hårt för att med hjälp av flotta evenemang locka turister att komma och fira denna händelse. Detta samtidigt som mayaindianernas ättlingar tvingas leva hårt marginaliserade och i extrem fattigdom.

Enligt den uråldriga mayakalendern avslutas en tidsera på hela 5 126 år den 21 december i år. Myndigheterna i flera länder i den region där mayakulturen blomstrade planerar att fira dagen stort. Förutom i sydöstra Mexiko bredde mayakulturen även ut sig i nuvarande Belize, Guatemala, El Salvador och Honduras.

-Det är stötande och förolämpande. Medan urfolken fortfarande lever i svår fattigdom ska offentliga medel slösas bort på detta firande, säger Ricardo Cajas, från organisationen Guatemalas råd för mayaorganisationer till IPS.

Enligt den officiella statistiken tillhör 40 procent av Guatemalas 15 miljoner invånare ursprungsbefolkningen. Enligt urfolkens egna uppskattningar är dock den verkliga andelen hela 60 procent. Trots detta har landet aldrig haft en president från ursprungsbefolkningen, och endast 19 av kongressens 158 medlemmar har sina rötter bland urfolken.

Intresset ökar samtidigt som man inte lyssnar till dagens mayaättlingar

Det globala intresset för mayakulturen har på senare tid vuxit på grund av tolkningar av den uråldriga mayakalendern som gör gällande att världen kommer att drabbas av fruktansvärda katastrofer den 21 december i år. Detta trots att ledare för mayafolkens ättlingar hävdar att denna undergångsprofetia inte stämmer.

Bara i Guatemala har turistmyndigheterna meddelat att 15 officiella ceremonier kommer att hållas i samband med den 21 december. Organisationen Observatorio Indígena har beräknat att de offentliga kostnaderna för dessa evenemang kommer att uppgå till runt motsvarande 60 miljoner kronor.

Med hjälp av statliga turistkampanjer förväntas Guatemala, Honduras, El Salvador och Belize att kunna locka till sig närmare fem miljoner turister i samband med evenemangen, medan man i södra Mexiko förväntar sig hela tio miljoner besökare.

Men medan turisterna kommer att dra in pengar till ländernas statskassor så kommer dessa pengar inte att gå till satsningar för att hjälpa ursprungsbefolkningarna, enligt Ricardo Cajas.

Néstor Pérez är engagerad i organisationen Centralamerikas ursprungsbefolkningars råd, Cica, som har sin bas i El Salvador. Han är även kritisk till hur de planerade evenemangen för att locka turister är utformade.

-Fokus kommer enbart att ligga på folkloristiska uppvisningar, säger Pérez, som menar att det som verkligen skulle behövas är politiska satsningar för att rätta till de orättvisor urfolken är utsatta för.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *