Brasilianskt ja till homopartnerskap

Brasiliens högsta domstol beslutade nyligen att ge samkönade par möjlighet till samma juridiska rättigheter som gifta heterosexuella. Beskedet är en historisk framgång för landets hbt-rörelse.

Beslutet att homosexuella ska få ingå partnerskap ger samkönade par i stabila relationer samma ekonomiska och sociala rättigheter som gifta heterosexuella. De får registrera partnerskap och adoptera barn samt får rätt till pensionsförmåner och delad sjukförsäkring.

Det innebär också ett erkännande av rättigheter som att kunna vårda sin partner vid sjukhusvistelser eller möjlighet att godkänna en medicinsk behandling för denne. Det ger även Brasiliens omkring 60 000 homosexuella par möjligheten att ärva sin partner.

De nya bestämmelserna, som antogs den 5 maj, togs emot med glädje bland homosexuella i det katolska Brasilien. Dock innebär de inte att äktenskap med religiösa eller offentliga ceremonier erkänns.

Brasilien har släpat efter

– Det här är ett sätt att placera in Brasilien i en debatt där vi har släpat efter. Hela världen rör sig i den här riktningen och vi har varit långt efter internationellt sett, säger José Caminha, journalist och dramatiker, som tillsammans med Artur Rodrigues som arbetar som åklagare nu har registrerat sig som par hos en offentlig tjänsteman i Rio de Janeiro.

Tidigare har Colombia, Ecuador och Uruguay infört liknande bestämmelser om samkönade partnerskap. Än så länge är det dock bara i Argentina och Mexico City som samkönade äktenskap är lagliga i Latinamerika.

Juridiska experter som IPS talat med beskriver äktenskap och partnerskap som två helt olika saker – men påpekar samtidigt att dessa i praktiken ger samma juridiska rättigheter.

”Symboliskt värde”

Caminha och Rodrigues kommer nu inte behöva gå till domstol för att kräva samma rättigheter som heterosexuella par.

– Det symboliska värdet av beslutet är kanske det allra viktigaste, säger Rodrigues.

Både Caminha och Rodrigues anser att det inte är nödvändigt att samkönade äktenskap erkänns.

– Vi vill inte att modellen för äktenskap för heterosexuella kopieras. Det vi vill ha är samma rättigheter som alla medborgare, säger Caminha.

Julio Moreira från hbt-organisationen Arco-Iris säger att beslutet om partnerskapet innebär en stor seger för landets homosexuella. Men han säger också att organisationen kommer att fortsätta att arbeta för att samkönade äktenskap också erkänns. Han menar att det finns skillnader mellan partnerskapet och äktenskapet bland annat när det gäller skilsmässa, och att äktenskapet är en symboliskt viktig fråga.

– Det är ytterligare ett steg mot fullständiga rättigheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *