Abort fortsätter vara förbjudet i Bolivia

I samband med Dagen för Avkriminalisering av Abort förra veckan diskuterades det i Boliviansk media huruvida abort bör legaliseras i landet. Enligt kvinnorättsorganisationen Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) har de tillsammans med andra organisationer lämnat ett lagförslag för tre månader sedan. Något som den katolska kyrkan motsätter sig. Istället föreslår de större insatser inom sexualundervisning.

Lagförslaget som har lämnats in föreslår att legalisera abort före tolfte veckan om det finns risk för moderns liv, vid våldtäkt, incest eller skador på fostret. Kyrkan menar dock att människan inte har rätt att bestämma över ett liv skapat av Gud, uppger La Razón.

Kritiker menar att avkriminalisering av abort kan medföra juridiska problem då rätten till liv poängteras i den bolivianska konstitutionen. Flera abortförespråkare menar dock att man borde diskutera i vilka fall abort kan tillåtas, utan att behöva diskutera eller ändra konstitutionen.

Regering och kyrka enade

Bolivia kommer inte att följa Uruguays exempel, som nyligen har avkriminaliserat abort fram till tolfte veckan. Ställföreträdaren Galo Bonifaz säger till internettidningen ABI:

– Vi måste klargöra för det bolivianska folket att det inte finns något lagförslag. Jag tror inte det förtjänar en debatt inom regeringen. För att abort ska avkriminaliseras måste konstitutionen ändras. Jag tror att istället för att föra en politisk show om ämnet, borde man hitta lösningar för förebyggande arbete.

Åsikterna är många, läkaren och ställföreträdaren Antonio Molina säger till La Razón:

– Bolivia har inte mognaden att bemöta ett så kontroversiellt ämne och är inte redo att acceptera en sådan situation. Dessutom skulle detta strida mot konstitutionen.

Katolska kyrkans representant, Joseph Fuentes, hänvisar till budordordet ”Du skall icke dräpa” och menar att abort är att döda.

– Dessutom finns det inget sätt att utföra abort utan att hota moderns psykiska hälsa.

Abort – en ekonomisk fråga

CIDEM föreslår fria aborter inom det offentliga vårdsystemet för kvinnor med begränsade resurser. Enligt uppgifter från CIDEM utförs i landet cirka 60 000 aborter per år och nära två kvinnor dör varje dag på grund av en dåligt utförd abort.

– Fattiga kvinnor är de som oftast uppsöker de olagliga abortklinikerna. Därför vill vi att staten skyddar dem genom att ge gratis och garanterad vård, samt främja användningen av preventivmedel, men inte bara för kvinnor, man bör även ge information till män, säger Patricia Brañez, samordnare för CIDEM till La Razón.

Maria Galindo, representant för feministrörelsen Mujeres Creando säger:

– Så länge det inte finns en lag som avkriminaliserar abort kommer det att finnas fler döda på grund av dåligt utförda aborter. De fattigaste kvinnorna är de som lider av konsekvenserna av dessa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *