Zapatisterna gör sig påminda i Mexiko

Den 21 december 2012 genomförde EZLN, det mexikanska mayafolkets sociala rörelse, en omfattande manifestation med över 40 000 deltagare. I samband med demonstrationen gav sig rörelsens informelle ledare, subcomandante Marcos, till känna i en kommuniké där han fastslog att rörelsens kamp inte är över.

Zapatisterna, som rörelsen Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) medlemmar ofta kallas, gjorde sitt första intåg på den internationella arenan den 1 januari 1994 då Nafta, ett frihandelsavtal mellan USA, Mexiko och Kanada, trädde i kraft. Valet av datum var i högsta grad symboliskt då rörelsen ansåg att avtalet skulle vara ett hot mot de mexikanska ursprungsfolkens livsstil och autonomi. Det väpnade upproret som zapatisterna startade blev kort - ett fredsavtal slöts efter tio dagar.

Regeringen under Ernesto Zedillo svek dock sina åtaganden i avtalen och startade ett lågintensivt krig i delstaten Chiapas som var centrum för upproret. En av de mest brutala händelserna var en regelrätt massaker i byn Acteal under vilken 45 personer mördades.

Myten om zapatisternas försvinnande

Sedan 1994 har zapatisterna lagt ned sina vapen och varit sparsamma med uttalanden. Detta har tolkats som att de inte längre aktiva. Mot bakgrund av detta ses manifestationen den 21 december som att rörelsen återvänt.

Enligt journalisten Luis Hernández Navarro är detta fel eftersom rörelsen alltid funnits, men verkat utanför mediernas blickfång. Den har många gånger stämplats som irrelevant eller rent av död, men den har alltid kommit tillbaka, skriver Hernández i The Guardian. Han anser vidare att om det är något zapatisterna visat med tydlighet så är det att rörelsen är långt ifrån död trots våldsamma kampanjer mot dess existens. Tvärtom visar zapatisterna i kommunikén som offentliggjordes i samband med manifestationen att de ämnar bygga upp relationer med andra sociala rörelser som kämpar för ett alternativ till den nyliberala världsordningen, detta i enlighet med en av rörelsens huvuddeklarationer, "la Sexta Declaración de la Selva Lacandona".

Zapatisterna betonar också sin skepsis mot hela det politiska spektrumet i Mexiko, från högerpartiet PAN till revolutionspartiet PRI. Att kommunikén och manifestationen skulle kunna ses som en upptrappning av retoriken mot PRI:s maktövertagande i och med valet förra året, är därmed ett felaktigt resonemang. Rörelsens motståndare har snarare varit en orättvis världsordning och inte ett politiskt parti.

Text: David Scott, frilansskribent
Foto: Wikimedia Commons/Lucha