Våldet mot kvinnor fortsätter öka i Brasilien

Antalet mord på kvinnor fortsätter att öka i Brasilien, visar rapporten "Kartan över våldet 2012", trots flera åtgärder för att bekämpa våldet mot kvinnor de senaste åren. År 1980 mördades 1353 kvinnor i landet, jämfört med 4465 under 2010.

- Rapporten är ett skrik på uppmärksamhet riktat mot de brasilianska myndigheterna. Den är ett sätt att visa att problemet är allvarligare än vad man hittills trott, säger forskaren Julio Jacobo Waiselfisz, som genomfört studien med stöd av det brasilianska centret för latinamerikanska studier (Cebela) och det latinamerikanska universitetet för sociala studier (Flacso).

"Kartan över våldet" sammanställer uppgifter från det brasilianska allmänna hälsovårdssystemet (Sistema Unico de Saúde) vad gäller mord på och behandling av kvinnor som utsattes för våldsbrott mellan åren 1980 och 2010. Men forskaren visar också, med preliminära uppgifter, att antalet mord ökat ännu mer sedan 2010.

- Mekanismer som "Maria da Penha"-lagen ger fortfarande inte de resultat som lagstiftarna strävade efter. Ansträngningarna är ännu otillräckliga för att motverka den stigande spiralen av våld mot kvinnor, kommenterar Waiselfisz.

Pakt mot kvinnovåld

Lagen Maria da Penha antogs 2006 av den brasilianska kongressen och har sedan dess hyllats nationellt och internationellt för att vara radikal och nyskapande i bekämpningen av våld mot kvinnor. Lagen är uppkallad efter farmaceuten Maria da Penha Maia Fernandes som misshandlades så svårt av sin man att hon blev förlamad.

Den brasilianska federala regeringen, och många delstatliga regeringar, har för första gången ett sekretariat för politiska program för kvinnofrågor, vilket bland annat resulterat i en nationell pakt mot kvinnovåld, speciella polisstationer för kvinnor och en nationell kristelefon.

- Men det saknas fortfarande medvetenhet kring problemet och det finns fortfarande en institutionell tolerans som lägger skulden på offret. Det finns mekanismer som berättigar våld mot kvinnor som till exempel att påstå att kvinnor som klär sig utmanande förtjänar att bli våldtagna. Det är som om en viss dos av våld mot kvinnor är acceptabel, eller till och med nödvändig, säger Waiselfisz.

Ökning de senaste åren

Enligt officiell statistik från det brasilianska hälsovårdssystemet registrerades 92 100 mord på kvinnor i Brasilien mellan 1980 och 2010, varav mer än hälften - 43 700 - bara under de senaste tio åren. År 1980 mördades 1353 kvinnor mot 4465 under 2010, en ökning med 230 procent. De flesta offren var mellan 15 och 29 år gamla, och 41 procent mördades i sitt hem av någon närstående. Eldvapen är enligt statistiken det vanligaste mordvapnet.

I en internationell jämförelse hamnar Brasilien, med 4,4 mord per 100 000 kvinnor, på sjunde plats bland 84 länder. Toppar listan gör El Salvador (10,3), Trinidad och Tobago (7,9) och Guatemala (7,9). Fyra av de sju våldsammaste länderna ligger i Latinamerika, två i Karibien.

Text: Lena Zetterström, Latinamerikagrupperna