Våldet mot fackliga aktivister fortsätter

Ett nyligen infört frihandelsavtal mellan USA och Colombia föreskrev reformer för att minska övergreppen mot arbetare i Colombia. Men programmet har ännu inte genomförts fullt ut och de utlovade förbättringarna har uteblivit, enligt aktivister.

- Det är lättare att bilda en väpnad grupp än en fackförening i Colombia. Vi har fortfarande inte fått några garantier från regeringen, säger Miguel Conde, från fackföreningen Sintrainagro, som företräder plantagearbetare.

Frihandelsavtalet mellan USA och Colombia började gälla för två månader sedan. Ett av de krav som USA ställde på Colombia innan avtalet skrevs under var genomförandet av en 37 punkter lång lista av åtgärder som skulle minska de övergrepp som begås mot colombianska arbetare och fackligt aktiva. Men enligt en ny rapport från den amerikanska fackföreningen AFL-CIO så har minst 9 av dessa 37 punkter hittills inte genomförts, medan flera av de övriga punkterna endast är "delvis" eller "ofullständigt" genomförda.

Det finns få platser i världen där det är lika farligt att vara fackligt aktiv som i Colombia. Enligt Gimena Sánchez-Garzoli vid organisationen Washington Office on Latin America, har minst 34 fackliga aktivister i Colombia mördats sedan handlingsprogrammet för att minska övergreppen sjösattes för ett år sedan.

Text: Carey L. Biron/IPS