Vägen genom TIPNIS fortsatt omstridd

Efter flera demonstrationer för och emot bygget av en motorväg genom nationalparken TIPNIS i Bolivia, är konflikten ännu inte över. För ett år sedan undertecknade president Evo Morales lag 180 som förbjuder vägar och andra byggen inom TIPNIS. Denna lag har genom protester ersatts av lag 222 - som förutsätter en konsultation med urbefolkningen inom TIPNIS innan ett beslut om vägbygget fattas.

I juli i år undertecknade regeringen ett avtal om konsultation med 50 av 69 samhällen inom TIPNIS; ett naturreservat med en yta på cirka 12 363 kvadratkilometer, beläget söder om Beni och Cochabamba i Bolivia. Genom konsultationen vill man ge röst åt parkens invånare så att de ska få möjligheten att uttrycka sig om sin framtid då vägbygget påverkar deras levnadsvillkor.

Tidningen La Razón uppger att 71 procent av de tillfrågade byarna har godkänt vägbygget genom parken. Nättidningen Erbol skriver att president Evo Morales därför anser att det inte längre är nödvändigt med en konsultation. Två tredjedelar av de tillfrågade samhällena har ju redan sagt ja till vägbygget genom TIPNIS.

Möts av kritik och motstånd

Konsultationen har mötts av motstånd och kritik från flera håll. Regeringen ifrågasätts för huruvida konsultationen genomförts korrekt då några byar menar att de har sagt nej till vägbygget och ändå påstår regeringen att vägbygget har stöd från merparten av de tillfrågade byarna.

I oktober lade en grupp medborgarorganisationer fram ett förslag om att stoppa konsultationen. Förslaget avslogs och nu hotar advokater att vända sig till internationella instanser för att anmäla oegentligheterna i denna process.

Flera byar har inte heller tillåtit de ansvariga för att genomföra konsultationen att besöka dem. Senast var det samhället Gundonovia som blockerades av motståndare för vägbygget - trots deras önskemål om att delta i konsultationen. Slutligen fick konsultationen hållas en timmes färdväg från Gundonovia, då det fanns risk för våldsamheter.

Text: Macarena Mendoza Alvarez, Svalorna Latinamerika