Utbildning - fortsatt het fråga i Chile

I förra veckan arrangerade studentrörelsen i Chile årets första landsomfattande manifestation för skolreform. Samtidigt ligger ett lagförslag som i princip kriminaliserar sociala protester på kongressens bord.

Omkring 250 000 människor runt om i Chile gick förra torsdagen man ur huse för att delta i olika demonstrationer för ett nytt skolsystem. Kraven lyder "gratis utbildning och av kvalité - för alla".

Dessa krav är inte nya, sedan 2011 har Chiles skolsystem varit uppe för diskussion. Studentrörelserna har genomfört regelbundna demonstrationer och haft otaliga möten med de tre olika utbildningsministrar som passerat sedan trycket för förändring tog fart, liksom möten med en rad andra politiker och organisationer världen över.

Regeringen defensiv

Regeringen har inte legat på latsidan den heller. Sedan oktober 2011 ligger den före detta utbildningsministern och nuvarande försvarsministern, Rodrigo Hinzpeters, lagförslag om hårdare tag mot demonstranter hos kongressen. Enligt regeringen syftar förslaget till att skona allmänheten från de omfattande sabotage och våldsamma sammandrabbningar mellan poliser och demonstranter i vilka demonstrationerna ofta slutar. Eller som de själva formulerar det; bevarandet av den offentliga ordningen.

Brott mot lagen kan enligt förslaget vara att blockera eller avbryta offentlig service så som vägar, el, vatten, men även ockupation av skolor och liknande. Lagförslaget är kontroversiellt och kritiken mot det har stundtals varit sylvass.

Amnesty International Chile bedriver ett upprop mot lagförslaget: Håller du med om att fängelsestraff ska bli följden för så skilda saker som deltagande i en fredlig demonstration och våldsamma vägblockader? Börjar texten till uppropet. Organisationen ställer sig även kritisk till att det enligt förslaget kan räknas som brottsligt att via sociala nätverk uppmana människor att delta i en demonstration. Lagen innebär att "kriminalisera ett uppförande som inte är annat än utövandet av de mänskliga rättigheterna" avslutar de.

Text och arkivbild: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna