”Utan moder jord kan vi inte fortsätta”

I slutet av augusti samlades ledare för CLOC - Via Campesina i Veraguas, Panama, för att utbyta erfarenheter kring problematik, kamp och situation för ursprungsfolk i Centralamerika. Markrättighetsfrågor, kriminalisering av ursprungsfolksrörelser och gemensamt motstånd mot kapitalismen var ett par av de teman som var på tapeten.

Ett sextiotal deltagare från Guatemala, Panama, Nicaragua, Honduras och El Salvador var på plats för att delta i den internationella småbrukarrörelsen CLOC - Via Campesinas två dagar långa seminarium om Kosmovision och identitet för ursprungsfolk och afromesoamerikaner.

Daniel Pascual, styrelsemedlem i maya-nätverket Wakib Kej, var en av dem som befann sig på träffen.
- Vi blir kriminaliserade som rörelse för att förtrycket mot oss ska kunna motiveras, sade han när delegationen från Guatemala berättade om kontexten i Guatemala.

Gruvnäringen och monokulturernas utbredande var andra problematiska faktorer som nämndes.

Landkonflikter återkommande tema

Markrättighetsfrågor var ett ständigt återkommande tema under seminariet. Delegationen från Honduras lyfte jordkonflikten i Bajo Aguan, som lett till att minst 45 småbönder mördats, som exempel.

När Daniel Pascual senare föreläste om kosmovision, menade han att det är viktigt att gå samma för att kämpa mot det kapitalistiska systemet.
- Utan moder jord kan vi inte fortsätta, därför kan vi inte heller sluta kämpa för henne och för vårt territorium. Vi behöver återta kunskaper från våra förfäder, sade han.

Text och foto: Lina Karlsson, Latinamerikagrupperna.