Ursprungsfolk i Guatemala ställer krav inför presidentvalet

Det är ett allvarligt läge mellan de två kandidaterna vid presidentvalets andra omgång. I ett uttalande från det nationella nätverket för ursprungsfolk, Waqib’ Kej, läggs det fram ett förslag, bland annat att ickevåld bör garanteras och att attackerna mot miljöförsvarare ska stoppas.

Även denna gång står valet mellan en exmilitär och en civil, där båda har en historia av förtryck och utländska ekonomiska intressen bakom sig. Den sjätte november ska fem miljoner väljare avgöra valet mellan de två kandidater som gått vidare till en andra valomgång, militären Otto Pérez Molina från Partido Patriota och Manuel Baldizón från koalitionspartiet Lider. Den förstnämnde har kopplingar till massakerna av ursprungsfolken i Guatemala och har även gått ärenden åt Nordamerikanerna. Den andre kandidaten representerar den framväxande borgarklassen och Waqib Kej befarar att han vill bibehålla fattigdom och förtryck i landet för egen vinnings skull.

I sitt uttalande lägger Waqib’ Kej fram tre huvudsakliga krav till presidentkandidaterna. De vill att hänsyn ska tas till folkets krav som uttrycks i byråden, i enlighet med ILO 169-avtalet som Guatemala ratificerat. De vill också att allt våld och kriminalisering mot miljöförsvarare upphör. Det tredje kravet är att avhysningarna av hela byar från den mark de brukar stoppas omedelbart.

Om man vill se verkliga förändringar av problemen med våld och fattigdom måste man lösa roten till problemen, menar Waqib’ Kej. Bysamfundens rätt till sina territorier måste erkännas och deras hänsynfulla förbindelse till miljön repekteras. Partierna måste sluta använda ursprungsfolk som lockbete i valdispyter.
Ett av Guatemalas stora problem det ökade våldet i samhället, som ursprungsfolken är speciellt utsatta för i sin kamp för att försvara miljön från verksamheter med miljöpåverkan, exempelvis storskalig gruvindustri. Inhemska grödor minskar i Guatemala och ekonomin på landsbygden faller alltmer samman, vilket organisationerna försöker motverka.

Text: Emir Figueroa, Latinamerikagrupperna

Foto: Malin Stråle, Latinamerikagrupperna