Ursprungsfolk förkastar rapport om händelserna i Bagua

Den officiella rapporten om vad som egentligen hände under sammandrabbningarna i Bagua i peruanska Amazonas förra året har blivit starkt kritiserad. Endast fyra av den specialinsatta kommisionens sju medlemmar har skrivit under rapporten. Ursprungsfolksorganisationer ser rapporten, som presenterades i slutet av 2009, som  ett pinsamt försök till att giltigförklara regeringens handlande.

Den specialinsatta kommisionen som tillsattes efter händelserna i Bagua för att utreda vad som egentligen hände, bestod av tre representanter för ursprungsfolken i Bagua - tre utsända från den nationella regeringen och en lokal politiker. Jesús Manacés och Carmen Gómez, representanter för ursprungsfolken, vägrade att skriva under slutrapporten och en av regeringens representanter hade redan tidigare sagt upp sig från sitt uppdrag. Det innebär att endast fyra av sju representanter ställer sig bakom rapporten.

Enligt de stora och mest respekterade medierna i Peru var anleningen till att Manacés inte skrev under rapporten i första hand för att han ansåg att den anklagade ursprungsfolket för att ha protesterat för att de missuppfattat vad dekreten innebär och att de manipulerats av organisationen Aidesep.

I alternativa medier kan man läsa ett dokument som Manacés och hans kollega Gómez presenterat för regeringen där de kritiserar kommissionens arbete på 43 olika punkter. Bland annat motsatte de sig att budgeten som avsatts till kommissionen från FN inte har kommit dem till del. Allt som beviljades från regeringen av FN-budgeten var två resor till Bagua for att göra intervjuer med lokalbefolkningen. Brevet innehöll även kritik mot regeringen för att de förhindrat kommissionen att intervjua nyckelpersoner, där i bland presidenten Alan García.

Bland de många dokument som Jesús Manacés och Carmen Gómez och har undersökt finns en utredning från Bagua som den före detta åklagaren Luz Rojas höll i. Rojas förflyttades från sin tjänst i början av augusti innan hennes arbete avslutats efter att ha kommit till slutsatsen att det fanns tillräckliga bevis för att åtala två av polisofficerarna som tjänstgjorde den 5 juni. Rojas har mottagit flertalet dödshot sedan hon inledde undersökningen.

Regeringen nöjd

När rapporten presenterades av jordbruksministern Adolfo de Córdova,  framförde han att den hade godkänts av ministerrådet.

- Allas åsikter har framförts i rapporten. Kommitén har varit ett demokratiskt forum som har arbetat i 120 dagar, sade De Córdova.

Javier Velásquez Quesquén, som är ordförande i ministerrådet, intygade att 80% av ursprungsfolket var nöjda med rapporten vid presentationstillfället, enligt tidningen La republica.

Organisationerna Aidesep och Conap, som arbetar för ursprungsfolkets rättigheter, anser att slutrapporten är ofullständig, missvisande och anklagande mot invånarna i Bagua. Den söker ingen försoning mellan staten och ursprungsfolken, vilket skulle vara syftet med rapporten och organisationen CAOI, som också arbetar för ursprungsfolkets rättigheter,  uppger att många av de nyckelvittnen som har intervjuats inte nämns i rapporten.

Nadia Enedahl

 

Fakta

Den 5 juni 2009 fick polisen order om att skingra den protesterande folkmassan vid området "La curva del diablo", djävulens kurva, i Bagua i peruanska Amazonas. Filmer på Youtube från upploppet visar hur "La curva del diablo" förvandlas till ett slagfält med vinande gevärskulor, fyllt med tårgas i luften och folk som springer i panik. En av filmerna visar hur polisen får tag i två personer och misshandlar dem brutalt. Det hela slutade i över 30 döda och fler än 200 skadade, men ursprungsfolk som tillhör gruppen Awajún-huambisa försäkrar att de saknar närmare 100 personer och säger att kropparna har blivit brända och dumpade i Marañónfloden. Organsationen Aidesep, som arbetar för ursprungsfolkets rättigheter, ledde protesterna med syftet att regeringen skulle upphäva de dekret som införts till följd av handelsavtalet med USA. Dekreten underlättar för transnationella företag att exploatera naturresurserna i Peru och i Bagua, vilket invånarna vill förhindra.