Ursprungsfolk får 20 miljoner dollar per år

*Efter påtryckningar fick ursprungsfolken i Bolivia igenom kravet på att få del av skatteintäkterna från naturgasen. Över 20 miljoner dollar årligen kommer att öronmärkas för de 34 olika ursprungsfolken.*

Finansminister Waldo Gutiérrez och ministern för ursprungsfolksfrågor, Pedro Ticona, undertecknade på torsdagen en överenskommelse tillsammans med representanter för tre av de större ursprungsfolksorganisationerna. Organisationerna Cidob, Conamaq och APG fanns på plats i regeringspalatset för vad Ticona kallade ”en historisk överenskommelse”.

Direktskatten (IDH) tas ut från de internationella bolagen som utvinner naturgas och olja i landet, och i synnerhet naturgasen är den stora potentiella inkomstkällan för landet framöver. Efter förra årets folkomröstning fastställdes att staten ska öka sitt inflytande över utvinningsprocessen, och att skattesatserna ska höjas. De senaste månaderna har en politisk huggsexa dominerat mediedebatten, i vilken alla vill få en del av kakan.

Uppgörelsen innebär att ursprungsfolken tilldelas 5 procent av intäkterna från direktskatten på naturtillgångar, vilket enligt beräkningar kommer att innebära över 20 miljoner dollar per år. Representanterna för ursprungsfolken var nöjda med överenskommelsen, och ser det som ett viktigt steg framåt för deras rättigheter.

– Genom historien har man inte tagit hänsyn till ursprungsfolken när rikedomarna fördelats, och vi har gång på gång marginaliserats. Detta trots att det är i våra områden som rikedomarna hittats, menar Saúl Chávez, ordförande för Cidob.

Förhandlingarna mellan ursprungsfolken och regeringens representanter gick överraskande smidigt enligt båda parter. Nu tar arbetet med att se över vad pengarna ska gå till vid. Flera av organisationerna vill i dagsläget inte konkretisera hur pengarna ska komma att investeras, utan vill först höra sig för med sina respektive baser. Representanten för Guaraní-folket, Nelly Romero, förklarade dock att deras prioritering är utbildnings- och hälsosektorn.

– Det är inom dessa sektorer som regionen har mest problem, och där vi måste arbeta för förbättringar, säger Nelly Romero.

Representanterna för Conamaq och Cidob ser dock som viktigt att jordfrågan får nödvändiga resurser, och förklarade under en presskonferens på torsdagen att ursprungsfolkens rätt till land måste få mer uppmärksamhet och ökat ekonomisk stöd.

Av direktskatten kommer 60 procent gå till provinserna, medan resterande 40 procent delas mellan ursprungsfolkens organisationer, militär- och polisväsendet, samt övriga offentliga institutioner såsom landets universitet.

_Peter Sörbom_