Ursprungsfolk enas i Colombia

På måndagen började det femte kontinentala mötet för ursprungsfolk i Cauca, Colombia. Ursprungsfolkorganisationer från hela Latinamerika har samlats för att nätverka och analysera de svåra sociala förhållanden som de upplever varje dag. Målet är att lyfta upp alternativ till det nuvarande ekonomiska systemet.

Mötet i äger rum mellan den 11 och 16 november i La Maria – Piendamó, ett historiskt ursprungsfolksreservat där ursprungsorganisationen CRIC välkomnar alla nationella och internationella delegationer.    
- De internationella mötena har hjälpt våra ursprungsfolkrörelser att ena sina tankar, att socialisera vår historia av motstånd, och att återupprätta oss som urfolk. Därför betyder det femte kontinentala mötet för ursprungsfolk otroligt mycket för oss, säger Domingo Hernández, från ursprungsorganisationen Wakiq' Kej i Guatemala.

Ifrågasätter den nuvarande utvecklingsmodelen

Domingo Hérnadez, Wakiq' Kej: Oscar Gálvez/Wakiq' Kej
Latinamerikas ursprungsfolkrörelser kommer till Colombia för att visa sitt missnöje med den nuvarande utvecklingsmodellen. De menar att den kapitalistiska modellen går emot kollektivtänkandet och försvaret av naturen som är grundsatserna i Latinamerikas ursprungssamhällen.

      
- Vi är i en tid av ökad aggressivitet från transnationella företag i våra territorier. Staterna har blivit verktyg för förtryck som har legitimerat utnyttjandet av Moder Jord till förmån för det transnationella kapitalet, säger Domingo Hernández.

Ett alternativ som lyfts upp under mötet är Buen Vivir (Ett gott leverne) - en livsfilosofi från ursprungsfolken i Anderna som erkänner medborgarnas sociala, kulturella och andliga behov, samtidigt som naturen respekteras.

 
- Mötet i Colombia kommer att hjälpa oss att börja tänka kring ett nytt paradigm för alla människor som identifierar sig med försvaret av Moder Jord. I detta paradigm ingår alla som tror att mänskligheten kan skapa en framtid som tar avstånd från dagens farliga system, konsumismen, individualismen, korruptionen och fattigdomen, säger Domingo Hernández.

Mötet i Colombia är även ett förberedande möte för att ena Latinamerikas ursprungsfolk och planera kollektiva aktioner inför det första globala mötet av ursprungsfolk som äger rum nästa år i USA.

Text & Foto: Oscar Barajas, Latinamerikagrupperna.