Tveksamhet inför fler föräldradagar

69 procent av de chilenska kvinnorna tror att förlängd föräldraledighet skulle göra det svårare för dem att få fast anställning.

Det visar en undersökning som organisationen Comunidad Mujer nyligen sammanställt.

Syftet med undersökningen är att bredda debatten om mammaledighet. Detta i samband med att kongressen de kommande månaderna ska utreda ett förslag om utökad föräldraledighet till sex månader.

Idag har chilenska kvinnor med fast anställning rätt till sex veckors ledighet före det att barnet fötts, och 12 veckors ledighet efter att barnet fötts. De har även rätt till vård av sjukt barn fram tills barnet fyllt ett år och en timmas ledighet om dagen för att mata barnet fram tills barnet är två år.

Bakom förslaget om utökad föräldraledighet till sex månader ligger en förhoppning hos regeringen om att de nyfödda barnen ska bli friskare, kontakten mellan mor och barn bättre och antalet ”falska” sjukskrivningar hos nyblivna mammor färre.  Men de berörda kvinnorna är kritiska.

Av de 3000 kvinnor som deltagit i undersökningen är det endast 28 procent som tror att de skulle ha möjlighet att ta del av rättigheterna som nybliven mamma. 72 procent tror inte det. De flesta av de kvinnor som inte räknar med att de kommer att kunna ta ut någon mammaledighet står redan idag utanför den formella arbetsmarknaden. Om föräldraledigheten utökas tror de att deras chanser att få en formell anställning skulle minskas ytterligare.

Något kvinnorna i undersökningen däremot ställer sig mer positiva till är att kunna dela med sig av fler föräldradagar till pappan. Idag har chilenska pappor rätt till fem dagars föräldraledighet. 58 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att fler pappadagar skulle vara bra, medans 26,6 procent är emot det.

Lisa Karlsson, frilansjournalist