Toppmöte mellan EU och CELAC nästa år

Det blir ett toppmöte mellan EU och CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) i Chile januari 2013, skriver nätverket Enlazando Alternativas. CELAC, som konstituerades i Venezuela i december, väntas bli en viktig aktör för den latinamerikanska integrationen framöver.

Trots de olikheter som finns de olika länderna emellan, exempelvis Venezuela, som initialt varit ordförande, Chile som innehar posten just nu och Cuba, som tar över därefter, verkar samarbetsviljan stor.

-Vi visar att vi kan arbeta tillsammans trots våra olikheter, och hitta fördelar för folken genom att gemensamt arbete, säger den chilenske kanslern Alfredo Moreno.

CELAC har bildats ur en långvarig diskussion i Latinamerika om hur framför allt USAs inflytande på kontinenten kan minska. Organisationen ses som arvtagare till Riogruppen och CALC och medlemmar är alla 33 amerikanska länder förutom USA och Kanada, till skillnad från den andra kontinentala aktören OAS. Ecuadors president Rafael Correa menar att CELAC bör ersätta OAS som konfliktlösare i regionen.

-OAS har aldrig varit en orgism för jämlik och pluralistisk integration, skriver Frida Modak, journalist och fd pressekreterare åt den chilenska presidenten Salvador Allende, på ALAInet. Organisationen bildades för och av Washington för att försvara deras intressen. Det har vi sett när Cuba uteslöts, under de blodiga diktaturerna i Centralamerika och militärkupperna som följde när folkets rörelser fick mer utrymme i Sydamerika. 

Ett annat panorama

Grundaren av Telesur, Aram Aharonian, skriver i magasinet Envio att fem av de 33 medlemsländerna i CELAC fortfarande inte har klippt navelsträngen med Washington; Panamá, Mexiko, Colombia, Chile och Costa Rica. Han menar att hela regionen har lång väg att att gå för att förstå att integration inte är det samma som handelsutbyte eller förhandlingar om tullar, och för att se sig själva med sina egna ögon och inte utifrån.

Enligt CELACs egen hemsida manar Nicaraguas president till att lära från finanskrisen och dess påverkan på EU och USA:

-Den fria marknaden och finansiell spekulation ska inte diktera villkoren för vår sammanhållning.

Enligt Envio representerar Latinamerikas fyra största ekonomier, Brasilien, Mexiko, Argentina och Venezuela tillsammans 6,3 miljarder USD i BNP och är världens tredje största ekonomi. Dessutom är regionen världens huvudsakliga oljereserv, den tredje största energiproducenten och den största matproducenten. CELAC har långtgående planer på att skapa en egen centralbank, Banco del Sur, för att skydda länderna från effekterna vid finanskriser.

-Det är intressant att CELAC konkretiseras just när Europa går igenom sin värsta ekonomiska kris under efterkrigstiden, vilket också påverkas USA, skriver Frida Modak. De latinamerikanska ekonomierna visar ett helt annat panorama, väl värt att notera.

Text: Anna Lok, Latinamerikagrupperna 

Foto: Casa de Gobierno en Argentina/Wikimedia Commons

Kommentarer

Enligt hemsidan som artikeln refererar till så kommer CELAC att föreslå ett möte med EU, det är altså inte klart ännu. Det ska bli intressant att se om CELAC får legitimitet som ett fullvärdigt internationellt forum. Flera ledare fån andra länder i regionen lär, enligt media här i Costa Rica, se den nya organisationen med viss skepsis då den på en del håll uppfattas som ett försök av de mest väsnterorienterade länderna (Cuba, Venezuela och Nicaragua) att slå in en kil mellan USA och Latinamerika.

Ang USAs roll i regionen, så är min egen observation att deras inflytande i vilket fall som helst minskar i takt med att Kina förstärker sin närvaro.