Tolfte förhandlingsrundan avslutad

*Den tolfte förhandlingsrundan i frihandelsavtalen mellan USA och de andinska länderna är nu avslutad. USA uttrycker oro för att de kommande valen i Colombia, Peru och USA kommer att påverka förhandlingarna och vill därför snabba på processen.*

Ecuadors nya förhandlingsledare Manuel Chiriboga försäkrar att Ecuador deltar i processen ända till ett slutligt undertecknande, och förtydligar att denna möjlighet endast kommer att finnas under detta år. Ännu återstår dock två centrala förhandlingsområden: intellektuellt ägande och jordbruk.

I colmbianska Cartagena stängdes förhandlingarna i ett flertal områden: finansiella tjänster, gränsanslutna tjänster, juridik och skyddstullar. Vad gäller sanitära krav och åtgärder för varor vidhåller USA sin inställning att detta inte skall förhandlas i TLC utan hanteras av Världshandelsorganisationen.

Inom de återstående förhandlingsområdena ryms i intellektuellt ägande också det för Ecuador känsliga området begagnade varor, som USA mer eller mindre krävt att få exportera till Ecuador. Här ryms också olika patentregler, definitioner av kemiska substanser, undersökningsresultat där Ecuador försökt hålla emot sedan starten men USA inte har vikit från sina krav.

I en påskyndad förhandlingsprocess är det många sektorer som visar stor oro inför resultatet angående jordbruket där styrkeförhållandena mellan Ecuador och USA är påtagligt olika. Närmast kommer förhandlingsledarna att träffas i Guayaquil den 3 oktober, och den 10 och 11 oktober samlas de andinska förhandlingsgrupperna för koordinering. Därefter kommer de bilaterala förhandlingarna angående jordbruk att genomföras redan den 19 till 21 oktober, med all sannolikhet i Washington.

_Karin Persson_