Tjugomilamarsch för rätten till jord

Under förra veckan avverkade tusentals representanter för ursprungsfolk och småbrukare från sociala rörelser i Guatemala över tjugo mil till fots för att kraven på rätten till mark och territorium ska hörsammas. Marschen resulterade i ett möte med president Otto Perez Molina och ett löfte om lösningar på jordbrukskonflikter.

Den drygt 214 kilometer långa marschen från Cobán till Guatemala City, som syftade till att väcka uppmärksamhet kring markrättighetsfrågor, landsbygdsutveckling och kriminalisering av ursprungsfolksrörelser samlade ett flertal organisationer och civila. Kraven riktades mot landets politiker och handlar bland annat om att få stopp på våldsamma avhysningar samt exploatering av mark.

Löften om åtgärder

När marschen nådde slutdestinationen Parque Central i Guatemala City, efter nio dagar till fots, lyckades representanter för marschen få till stånd ett möte med president Otto Perez Molina och hans arbetslag. Under mötet förhandlades bland annat ett avtal om att bidrag ska ges till de jordbrukare som har markskulder fram liksom att regeringen ska ge bidrag till 300 familjer som avhystes från området Polochic förra året. Det ska också undersökas om det är nödvändigt att ha militär närvaro på särskilda geografiska områden.

– Nu gäller det att vara uppmärksam på att de uppfyller sina åtaganden, sade Daniel Pascual, ledare för småbrukarorganisationen CUC, till tidningen La Hora.

Text: Lina Karlsson, Latinamerikagrupperna