Lika representation

Bolivias kvinnor på frammarsch

Urfolkskvinnor börjar ta plats på beslutsfattarpositioner i Bolivia. Leonida Zurita från Bartolina Sisa är regerinpartiet MAS:s generalsekreterare för internationella relationer.

Efter parlamentsvalet i oktober har nu Bolivia näst högst kvinnorepresentation i världen, efter Rwanda. En stor del är dessutom urfolkskvinnor från landsbygden, en vanligtvis mångdubbelt diskriminerad grupp. Nu är förväntningarna höga på att representationen faktiskt ska ge resultat för kvinnors och urfolks rättigheter i Bolivia, det latinamerikanska landet med mest fysiskt våld mot kvinnor och näst mest sexuellt våld på kontinenten.

Prenumerera på Lika representation