Otto Guevara

Ökat stöd för vänsteruppstickare inför presidentvalet i Costa Rica

Det vankas presidentval i Costa Rica. Vänsterkandidaten Jose Maria Villalta har en historisk ledning enligt en nyligen genomförd opionsmätning - vilket framförallt kan ses som en protest mot landets traditionella politiska elit. Många väljare är fortfarande osäkra och det mesta tyder på att ingen kandidat kommer att nå upp till de 40 procent av väljarstödet som krävs för att vinna i första valomgången. Costa Ricas president- och parlamentsval går av stapeln den 2 februari.

Prenumerera på Otto Guevara