Sverige

Det gick ju ändå bra till slut

*Utbyte mellan CEADL och Bolivianska Stödkommittén/UBV:s lokalgrupp Malmö-Lund 2006.*

Arbetet för att få igenom ett utbyte började redan i april. Bland alla de organisationer som finns i Malmö- Lund och som sysslar med Latinamerika var Bolivianska Stödkommittén den som var bäst organiserad, varför vi valde att samarbeta med dem. De har även ett brett kontaktnät runt om i Sverige, vilket vi kunde utnyttja, och vi hade samarbetat med dem redan innan med ”10 timmar för Latinamerika”.

Taxonomy upgrade extras

Samer på besök i Anderna

_I februari 2006 åkte en grupp på sex personer från Sápmi till Bolivia för ett utbyte med de bolivianska urfolken aymara, quechua och guarani. Mottagande organisation var Kawsay och deltagarna från Sápmi kom från Vadtejen Saemiej Sijte, Samiskt Utbildningscenter och ungdomsorganisationen Saminuorra. Det här är Lilian Mikaelssons berättelse._

h3. Ett besök i Dieciseis de Marzo, en guarani-pueblo

Taxonomy upgrade extras

"Demokrati är en ständig dialog"

*Det tycker en av deltagarna på första träffen i Stockholms lokalgrupps studiecirkel ”Nya demokrativägar i Latinamerika” som gick hösten 2006.*

Taxonomy upgrade extras

Utbyten

*Utbyte mellan CEADL och Bolivianska Stödkommittén/UBV:s lokalgrupp Malmö-Lund 2006.*

Taxonomy upgrade extras

Samisk-andinskt utbyte

Utbytet skedde mellan vår samarbetsorganisation Kawsay i Bolivia och samer från flera olika organisationer från Sápmi.

En grupp samer besökte quechua-, aymara- och guaranifolk i Bolivia som arbetar med pedagogik och rättighetsfrågor inom Kawsay. I slutet av april kom sex personer från Bolivia för att besöka Sápmi och fördjupa erfarenhetsutbytet. Besöket var extra spännande mot bakgrund av att ursprungsfolksorganisationer världen över med spänning följer processen i Bolivia där landets indianska majoritet leder landet efter 514 år i den politiska skuggan.

Taxonomy upgrade extras

Sidor

Prenumerera på Sverige