Sverige

Boliviansk danstävling i Sverige

*Förra helgen organiserades den stora festivalen i boliviansk dans i Huddinge. Det är nu tolfte året som festivalen arrangeras och totalt deltog 15 föreningar och 400 dansare från hela landet.*

UBV - Bryssel

_Utdelning av passerkort_

*Mellan den 27-30 November åkte några medlemmar från UBV och FIAN till Bryssel för att vara med när rapporten "Dubbla budskap" presenterades för EU-parlamentet. Rapporten handlar om hur EUs politik påverkar försörjningsmöjligheterna för Latinamerikas bönder, lantarbetare och ursprungsfolk. Utöver detta fick vi också chansen att följa delar av EU-parlamentets arbeten.*

Taxonomy upgrade extras

Rent Mjöl i Bryssel

*32 aktivister från FIAN och UBV åkte till Bryssel 27-30 nov på kampanjresa för Rent Mjöl. Vi besökte Europaparlamentet, träffade parlamentariker, lärde oss om påverkansarbete i EU och framförde vårt budskap – att EU:s politik har konsekvenser för rätten till mat i andra delar av världen.*

Taxonomy upgrade extras

Gäster från Latinamerika kampanjade från norr till söder

*Mellan den 14 och 22 oktober genomfördes vår andra kampanjvecka för "Rent mjöl". Kampanjveckan kopplades till den 12:e oktober, ursprungsfolkens kampdag, och den 16:e oktober, världshungerdagen, datum som uppmärksammas av folkrörelser världen över.*

Taxonomy upgrade extras

I ett globalt rättviseperspektiv måste folkrörelserna vara med

"*Vad får global rättvisa för konsekvenser för vårt handlande och är det viktigt i klimatfrågan?" Så löd frågan som inledde paneldiskussionen vid konferensen om klimat och rättvisa på Skeppsholmens folkhögskola söndagen den 14:e oktober 2007. Mona Sahlin deltog och beskrev socialdemokratins mål för en bättre miljö och en rättvis handelspolitik.*

Konferensen om klimat och rättvisa med föreläsningar och workshops anordnades av Miljöförbundet Jordens Vänner i samarbete med Attac, Cogito, FIAN, Studiefrämjandet och UBV Latinamerika.

Taxonomy upgrade extras

Lena gjorde sin födelsedag till en solidaritetshandling

*Det finns många sätt att manifestera solidaritet i vardagen. Den som inte vill stå på barrikaderna kan som Lena Mailert med ett brinnande intresse för Latinamerika välja att anordna en stödfest i samband med sin födelsedag.*

Taxonomy upgrade extras

Globalisera kampen! Globalisera hoppet!

*Så löd mottot under UBV:s manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm under lördag eftermiddag 15 september 2007. En ganska stor skara hade slutit upp för att med musik och talare uppmärksamma kampanjen "Rent Mjöl". Namnunderskrifter samlades in med syfte att påverka EU att på en demokratisk väg stifta rättvisa handelsavtal när de under veckan inleder sina förhandlingar med de Latinamerikanska länderna.*

Taxonomy upgrade extras

"Det är Sverige som är för litet"

*Vi var sex stycken svenska ungdomar som i slutet av oktober 2006 åkte till Brasilien för en fem månader lång praktik med MST, de jordlösas rörelse, och med svenska UBV/Latinamerika. MST arbetar med jordreform som högsta prioritet på sin politiska agenda och det är en rörelse som har funnits i cirka 20 år. Vår uppgift kom att bli att göra två filmer som dokumenterar problematik med eukalyptusodling i Brasilien, och en av filmerna fick titeln ”Det är Sverige som är för litet”.*

Taxonomy upgrade extras

Succélansering av kampanjen "Rent mjöl"

Lanseringen för kampanjen ”Rent mjöl” blev en riktig succé på många håll i landet. I samband med riksträffen i Uppsala den 14-15 april gjordes en smygstart i form av ett "torgmöte":gor/459 med tal av bl.a. vår gäst Alicia Muñoz Toledo från ANAMURI i Chile, utdelning av 2000 exemplar av den nya kampanjfoldern och sång och musik. I kampanjfoldern liksom på kampanjens hemsida www.rentmjol.nu uppmanas det svenska folket att skriva under våra krav till beslutsfattare för öppna handelsförhandlingar och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Taxonomy upgrade extras

Latinamerikadagen 21 april i Eskilstuna

*Vi började planera för ett halvår sedan. De sista veckorna blev det mer intensivt arbete med program, annonser, bakning, förberedelser mm. Klockan 13.00 skall det börja. Carmen Blanco är på plats för att presentera nya kampanjen och öppna dagen.*

LITE folk, vi väntar tio minuter, sen sätter den Peruanska dansgruppen i gång och det droppar in folk hela tiden...

Taxonomy upgrade extras

Sidor

Prenumerera på Sverige