Svenska AP-fonderna har sålt allt sitt innehav i kritiserat gruvbolag

Den första AP-fondens årsrapportering för 2012 visar att de sålt sitt innehav i det peruanska gruvbolaget Buenaventura. Ett företag som fått stark kritik från bland annat det andinska nätverket för ursprungsfolk CAOI. AP-fonderna vill dock inte kommentera varför de valt att sluta investera i bolaget.

I juni 2012 hade den första AP-fonden 118 miljoner svenska kronor investerade i det peruanska gruvbolaget Buenaventura. Ett halvår senare visar siffror att de sålt av allt sitt innehav i företaget.

Under hösten 2012 besöktes Sverige av Carmen Ugarte från organisationen Conacami och det andinska ursprungsfolksnätverket CAOI, på inbjudan av Latinamerikagrupperna. Under sverigevistelsen träffade Carmen bland annat representanter för AP-fondernas Etikråd och berättade om de intensiva markexploateringarna i hemprovinsen Oyón i Peru. Hon uppmanade dem att åka till Latinamerika för att se hur de svenska pensionspengarna placeras i företag som kränker befolkningens rättigheter och skadar miljön.
- Jag vill att riksdagsledamöter och svenska myndigheter ska veta att AP-fondernas investeringar skadar och kränker våra rättigheter. Jag önskar att de ska kontrollera gruvföretag noggrannare genom att göra oberoende miljökonsekvensanalyser, sa Carmen Ugarte under sitt Sverigebesök.

Människor sjuka av kemikalier

Buenaventura har varit verksamma i Oyón i 37 år och sedan dess har fem viktiga sjöar dött av kemikalieutsläpp samtidigt som forellen har försvunnit och lamorna blivit färre. Likaså har människor fått starr och andningssjukdomar till följd av gruvbolagets verksamhet. Den biologiska mångfalden i provinsen är på väg att försvinna, men företaget fortsätter utvinna mineraler i området utan att betala ut någon ersättning till den drabbade lokalbefolkningen.

Buenaventura driver för närvarande åtta gruvprojekt i Peru. Omfattande protester genomfördes under 2012 från lokalbefolkningens sida mot gruvprojektet Ucucchacua i centrala Peru. De krävde ekonomisk återgäldning för det förorenade vattnet samt att Buenaventura skulle lämna tillbaka territorier som använts i gruvutvinningen. Protesterna krävde fyra människoliv.

Även om det inte ges någon klarhet i varför den första AP-fonden sålt sitt innehav i Buenaventura går det inte att utesluta Carmens besök i Sverige som en bidragande faktor.

Ossian Ekdahl, chef för kommunikation och ägarstyrning på den första AP-fonden, vill dock inte kommentera den första AP-fondens enskilda affärer, men kan bekräfta att man vid årsskiftet inte hade något innehav i Buenaventura.

Text: Hugo Wigbrand, praktikant Latinamerikagrupperna