Svensk och colombiansk polis i samarbete

Den 1 juni drog ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan den colombianska och svenska polisen igång, med syfte att förbättra relationerna mellan polis och lokalsamhälle, samt motverka våld inom familjen och sexuellt våld. Latinamerika.nu har träffat några av deltagarna.

- Jag jobbade i ett litet samhälle där det var ganska vanligt att männen slog sina fruar. Då började jag att skicka alla som anmälts för misshandel att städa det stora torget mitt i samhället. Folk förstod ganska snart att de som sopade torget hade slagit sin fru, vilket fick ner våldet rätt mycket på kort tid!

Orden kommer från en kvinnlig colombiansk polis som berättar om sina erfarenheter på en workshop i Bogotá, arrangerad av svensk polis för att förbereda det fyraåriga samarbetsprojekt som finansieras av Sida och inleds 1 juli. Fokus i projektet är polisens relation till lokalsamhället, våld inom familjen, sexuellt våld och polisutbildning.

Familjerelaterat våld vanligt

Våld inom familjen är ett stort problem i Colombia och sexuellt våld används som ett krigsvapen. Endast cirka 9 procent av kvinnorna som utsätts polisanmäler, på grund av sociala och kulturella faktorer samt rättsväsendets komplexitet. Det är svårt att förstå var de ska göra anmälan och hur och det föreligger en stor brist på resurser för att utreda och åtgärda brotten. 2012 ledde endast ett av elva anmälda fall gällande sexuella övergrepp till åtal i Bogotá.

Maria Contreras och Mats Palmgren.- I projektet riktar vi in oss på att utveckla närpolissystemet och arbetet mot våld i hemmet, då det är nyckeldelar i en demokratisk polisutövning, berättar Mats Palmgren, polisintendent från Göteborg, som arbetat med att förbereda projektet.

För att polisen ska fungera måste den ha en bra koppling till lokalsamhället och ta hänsyn till utsatta grupper - det vill säga kvinnor, barn, äldre och etniska minoriteter.

- I ett utvecklingssamarbete som vi hade med poliskåren i Nicaragua, ledde detta arbete bland annat till skapandet av familjevåldsenheter, som särskilt riktar sig till utsatta för våld inom familjen, fortätter Mats Palmgren.

Jobbar på förbättring

Redan nu arbetar Colombias polis på att förbättra relationen till lokalsamhället, bland annat genom kommunikation via sociala medier och stor närvaro på gatan. Varje närpolisstation har även polisernas mobilnummer målade på huset, så att medborgarna ska kunna ringa dem när som helst på dygnet. Men relationen är ansträngd efter så många år av konflikt.

- Den colombianska polisen måste arbeta med sitt bemötande av befolkningen, säger Majerli Angarita Robles, ordförande i organisationen Narrar para vivir (Berätta för att leva), som består av kvinnor som på olika sätt är offer för konflikten i landet.

- Där jag kommer ifrån, Monte de María, litar vi inte på polisen. Det beror inte på att alla poliser är dåliga, men det har funnits mycket korruption. På papperet ser den colombianska polisen jättebra ut, men det behövs en extern kraft som driver på dem - som kan ge ett annat perspektiv, säger hon.

Komplexa problem

Under veckan som förberedelsearbetet pågår, genom workshops med colombianska poliser från olika enheter, kommer fler våldsamma historier om våld inom familjen fram. Poliserna berättar också om polisstationer som mer liknar bunkrar, gator i Bogotá där en inte kan gå in med uniform, och 50 procentiga lönepåslag till de poliser som arbetar i delar där det fortfarande pågår militära strider.

- Fredsprocessen är den colombianska polisens största utmaning just nu. Erfarenheten från till exempel demobiliseringen av paramilitärer 2004-2005 är att cirka 20 000 av dem gick in i olika typer av kriminella organisationer. Det är en stor utmaning för både Colombias regering och polis - och vi kan bara hantera den om vi är väl förberedda, vilket jag tror och hoppas att vi kommer att vara, säger Pedro Rodelo, rektor på Barranquillas polishögskola.

- En annan utmaning är definitivt att förbättra bilden av oss. Det är en av anledningarna till varför vi valt att börja samarbeta med svensk polis.

Den pågående fredsprocessen är också en av anledningarna till att den svenska polisen har valt att inleda sitt samarbete med den colombianska polisen just nu.

- Colombia håller på att gå in i en postkonfliktfas, där de går ifrån ett krigstillstånd till ett normaltillstånd, menar Mats Palmgren. Det är en stor händelse som gör att vårt projekt ligger helt rätt i tiden. Det svensk polis kan bidra med är kunskapen om hur man arbetar som civil polis. Vi har också mycket att lära - med tanke på den stora problematik med droger som finns i landet. Det är inte direkt någon hemlighet att 100 procent av allt kokain i världen kommer från Latinamerika.

Text och foto: Marie Fredriksson, frilansskribent