Svamp riskerar att leda till kaffekris

De senaste åren har Nicaraguas kaffe "el grano oro" blivit allt mer känt för sin utmärkta kvalité, och kaffet är av stor betydelse socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Men nu står produktionen inför en allvarlig utmaning som riskerar en allt större del av vinsten.

I Nicaragua finns runt 44 000 kaffeproducenter, varav över 90 procent är mindre producenter, alltså familjer på landsbygden som försörjer sig på sin kaffeproduktion. Många av dessa är organiserade i kooperativ och finns framför allt i de norra regionerna av landet, Jinotega, Matagalpa och Nueva Segovia. En redan ansträngd produktion hotas nu också av en växtsvamp - "roya".

Roya är en svamp som förstör kaffeplantorna, torkar ut dem, den attackerar bladen som faller ned döda som konsekvens. Detta gör att växtens frukt faller innan den mognat, vilket fått flera odlare att skörda när bönorna fortfarande är gröna, för att undvika förlusten. Svampen bor på de små bladen på buskarna som av detta färgas gula och svarta.

Socioekonomisk nyckel 

Kaffeproduktionen är fortfarande ett prioriterat jordbruk i Nicaragua och har stor betydelse både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Socialt är kaffeproduktionen viktig för sysselsättningen, och beräknas ge över 360 000 arbetstillfällen årligen, direkt eller indirekt, uppger den internationella kaffeorganisationen OIC. Det innebär 15 procent av sysselsättningen i landet och över hälften inom jordbruket. Kaffet är därför en socioekonomisk nyckel i fler regioner.

OIC beräknar att svampen har påverkat 37 procent av landets kaffeproduktion under produktionscykeln 2012-2013 och gett en ekonomisk förlust på 60 miljoner USD. Inför 2013-2014 förväntas resultatet bli än mer allvarligt och det pratas om siffror på 132 00 förlorade arbetstillfällen. Påverkan är enorm inte bara på grund av den förlorade skörden, men för att svampen påverkar kvalitén på kaffet vilket sänker exportpriset. Utöver detta kräver svampen att producenterna spenderar en allt större summa på förebyggande och bekämpande åtgärder, vilket förminskar deras vinst ytterligare.

Trots denna stora påverkan på samhället anser sig en stor del av producenterna inte bli lyssnade på eller bli tagna på allvar. De varnade om svampen långt innan det uppmärksammades i media eller i politiken, men står nu till stor del utan stöd eller hopp om att rädda sin produktion.

En geografiskt utbredd pest

Den här pesten påverkar kaffeproduktionen ända från Mexiko till Colombia, men på grund av både ekologiska och ekonomiska förutsättningar drabbas vissa områden värre än andra. OIC hävdar att El Salvador hittills är det värsta drabbade landet med en incidens på 74 procent av produktionen. Orsakerna till spridningen av svampen är flera och komplexa. Några som utmärker sig är klimatförändringarna, gamla och svaga kaffebuskar, och bristen på kunskap om hur man skapar en stark och hållbar produktion som står emot utmaningen. Ett hållbart jordbruk kräver både kunskap och resurser, vilket många av de mindre producenterna saknar. Experter menar att organiseringen av kooperativ är viktig för kampen mot svampen då det bidrar till ökat kunskapsutbyte och ett samlat motstånd. Det är viktigt att grannproducenter samordnar sina åtgärder för att svampen inte ska vinna mark.

Röster från kaffekooperativen kräver stöd från regeringen och internationella organismer påpekar att det är ett både lokalt, nationellt och internationellt problem. De anser att ansvaret ligger i en lång kedja av aktörer och att det är dags att var och en börjar ta sitt ansvar.

Otillräckliga gensvar från regeringen?

Regeringen har svarat med ett program för att samla in resurser för att bekämpa problemet, motsvarande två USD per quintal (46 kg). Några detaljer av planen har inte presenterats, mer än att stödet ska pågå under de närmaste fem åren och öka gradvis. Organisationer som representerar kaffeproducenterna har avslagit förlaget och hävdar att det inte i närheten når upp till utgifterna i samband med exporten och den nu förlorade inkomsten.

En av de målsättningar regeringen presenterade var att fram till år 2017 öka produktionen från två till tre miljoner quintales. De förklarar dock att för att uppnå detta krävs en modernisering av produktionen och investeringar i forskning och teknologi. Vidare har regeringen också presenterat en plan för att öka produktionen och exporten av andra grödor, som bönor, majs och ris för att kompensera förlusterna.

Text: Julia Andén, infopraktikant Svalorna Latinamerika

Foto: Ji-Elle / Wikimedia Commons