Studentrörelsen i Chile byter ansikte

Gabriel Boric har valts till ny ledare för Chiles största studentrörelse FECh. Analytiker menar att det kommer medföra en mer vänsterorienterad rörelse, medan studenterna själva siktar på en breddad rörelse, där inte bara utbildningsfrågan utan även andra sociala frågor som till exempel sjukvård kommer att tas upp.

Den karismatiska och alltid så sansade Camila Vallejo fick styrka på foten för den mer radikale Gabriel Boric när Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), valde ny ledare tidigare i veckan.

Boric, med sin slogan "ett enat folk går framåt utan partier", fick 4053 röster i valet och den tidigare ledaren Camila Vallejo, som hoppats bli omvald, 3864 röster.

FECh är Chiles största studentrörelse och den organisation som hållit i taktpinnen för studentmobiliseringarna som pågått i Chile de senaste sju månaderna, tillsammans med studentorganisationen Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC).

Radikaliserad rörelse

Experten på politisk marknadsföring vid Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, säger till BBC att valet av Boric högst troligen kommer medföra en radikalisering av rörelsen.

- Gabriel Boric har en mer radikal syn på rörelsen och i tillsammans med de regionala ledarna, som även de är mer radikala, kan man förutsätta att rörelsens krav kommer att bli mer extrema, säger Felipe Vergara till BBC.

Enligt honom var företrädaren Camila Vallejo mer försonlig och sökte ständigt efter en konsensus i studentkonflikten.

Även studentorganisationen Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC) har valt en ny ledare. Noam Titelman efterträder Giorgio Jackson på ledarplatsen och kommer därmed att vara ett av studentrörelsens främsta ansikten utåt tillsammans med Gabriel Boric.

Analytikern Felipe Vergara menar att risken är stor att relationen mellan studentrörelsen och regeringen nu blir än trubbigare, då det bland studenterna finns en känsla av nederlag efter de spruckna dialogerna med regeringen. En känsla som riskerar att öka med de nya ledarna, då de enligt Vergara inte är lika sansade som sina företrädare.

Vill bredda rörelsen

Att det i rörelsen skulle finnas en känsla av nederlag är dock ett påstående som den tidigare ledaren Camila Vallejo förkastar. Enligt henne innebär den nu tydligare vänsterinriktningen av studentrörelsen att kravet på en utbildningsreform stärks ytterligare.
Hon förutspår även att studentrörelsen under 2012 kommer att vidgas till en än bredare social rörelse som även kommer att ställa krav på förbättringar inom till exempel sjukvården.

Den senaste månaden har flera ockuperade universitet återgått till vardagen och börjat fungera som vanligt. Samma sak gäller flera tidigare ockuperade gymnasieskolor. Även manifestationerna har avtagit i antal och omfattning i samband med valen av nya ledare för studentrörelsen, och dialogen mellan regeringen och rörelsen har varit i princip noll.

Enligt studenterna innebär detta dock inte att deras mobilisering avtagit, utan bara att den genomgår en förändring. Många menar också att den nu något svalnande konflikten är en naturlig följd av flera månaders ihärdiga protester och kollapsen av dialogen med regeringen. Att det återstår att se hur stark rörelsen verkligen är först i mars, när den nu nyligen inledda semestersäsongen är över.

Den ovissa framtiden till trots står det dock klart att det för dessa nya ledare, och för studentrörelsen, väntar tuffa utmaningar under 2012.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto: www.creandoizquierda.cl

 

Fakta

Dagens skolsystem i Chile infördes av diktatorn Augusto Pinochet
under 80-talet och har förblivit intakt under de 20 åren av demokrati.

Studentrörelsen
kräver nu en grundlig förändring av skolsystemet med fokus på att
utbildning ska bli gratis, vinstdrivande skolor ska förbjudas och att
gymnasieskolorna ska avkommunaliseras.

Studenternas
mobilisering har pågått sedan mitten av maj genom regelbundna massiva
demonstrationer, skolstrejk och ockupering av flera gymnasieskolor och
universitet.

Enligt en opinionsmätning från statistikcentrat
CERC har studenterna 89 procents stöd av samhället för sina
krav på utbildningsreform.