Straffrihet bakom våg av kvinnomord

El Salvador är ett av de länder i världen där flest mord på kvinnor begås, och på senare tid har flera nya brutala våldsdåd fått stor uppmärksamhet i landet. Våldet mot kvinnor hänger enligt kvinnoorganisationer samman med att så få gärningsmän ställs till svars för sina handlingar.

Lokala kvinnoaktivister menar dessutom att den machokultur som råder driver på våldet, liksom myndigheternas oförmåga att inse omfattningen av det våld som drabbar just kvinnor.

-Kvinnor betraktas som egendom, och det finns en uppfattning om att kvinnor bör "tillrättavisas" - vilket legitimerar våldet som vi utsätts för, säger juristen Silvia Juárez, vid kvinnoorganisationen Ormusa.

På senare tid har landets medier rapporterat om flera brutala mord på kvinnor, utförda av deras män eller pojkvänner. Ett av de mest uppmärksammade fallen gäller mordet på en 41-årig kvinna, som sköts till döds i sitt hem i San Salvador. Trots att mycket pekar på att det var hennes man, som är chef för ett storföretag, som utförde dådet så släpptes den misstänkte fri av en domare som hänvisade till en teknikalitet i utredningen.

Enligt lokala medier frisläpptes dock mannen främst på grund påtryckningar från en av landets rikaste familjer, samma familj som äger det företag som den misstänkte arbetar för.

Straffriheten är problemet

-Straffriheten som omgärdar detta och många andra fall sänder ut en signal om att inget kommer att hända dig om du dödar en kvinna, eller om du har pengar och kontakter, säger Ima Guirola, vid Institutet för kvinnostudier, Cemujer.

Enligt en studie från det Genevébaserade projektet Small Arms Survey var El Salvador det land i världen där flest kvinnor mördades mellan 2004 och 2009.

Enligt både Juárez och Guirola är just straffriheten ett av de stora problemen i landet. För drygt ett år sedan infördes en ny lag med skärpta straff för mord som begås på kvinnor just på grund av att de är kvinnor, så kallade femicid.

Men statistik från kvinnoorganisationen Ormusa visar att den nya lagen inte tycks ha haft någon större inverkan. Av de 270 mordfall som presenterats i rättegångar sedan lagen infördes har endast 7 fall klassificerats som femicid, och endast 3 av dessa fall resulterade i fällande domar.

Guirola menar att myndigheterna bör införa ett slags varningssystem, där kvinnomisshandel i hemmet betraktas som en stor riskfaktor för ett framtida femicid. Som det är nu tar inte myndigheterna rapporter om våld i hemmet på det allvar som krävs, enligt Guirola.

Flera politiker i landet har själva anklagats för misshandel av sina hustrur, och detsamma gäller ett antal poliser. Guirola menar att hela rättssamhället är alldeles för ineffektivt när det gäller att utreda våldsbrott mot kvinnor.

-Många brott blir inte ordentligt utredda. Istället skyller man allting på de våldsamma gatugängen eller något annat, vilket inte återspeglar hur verkligheten ser ut, säger hon.

Text: Edgardo Ayala/IPS

Kommentarer